archive-edu.com » EDU » T » TCSG.EDU

Total: 46

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • ÉjxSÂC Q Í2 úýúE R ÙR ÕC³ ð8 X 6½ýöå PwÓ º ÿ w ù Ðʾ¼ 8YZ 19 1 4ú Ú ¾4 Áåu x á fORñ3 ½ X MÅ G 0 Öý Y0ÕPj pZò w ëº µ c Y aÁì ó åóf Ë 7 õ ã ZÇ I N Ë r Ãç ûç ýÈwÇ ANCÚ³î èJ E½Öì êe XÒßË øO 5âøÏK B å µE Ð4Ô ò P ç Ç sB 4KcâFZ Wí ºÏ bo ÿQUM C û 1 ñ Ç õÆãðE wÒûW xáé Ⱥ X ë øqn¾Ý9 ý Ü ¹ú í ûúõ ýñõßí Õ ã6ª Õm Ñ DÚ U ªÉÞØFÚË 6 m i Ø õ ï ý à 2 ¼à Õ Ã2 Q õ Ê Oáô  ð ë ôÚ ÅÂé X dmú Ýz³5 6Ée q ² ò V1 Ò Ãx à I B 9ðnü ÜÈiÔêí YÇ0 Ë ý ã k ñv¾ã7a 5q ³ØÄ ß ï 0 vÓM 4GG Ç ÍúÁ O ñðò ú w òè ù R Ú ñôA àýLê ¼À Cño Á àú ³Dê Sì 5 Û Þ M PÒ â Ø ¼ä DìMÝ ÁI µÆD ÜF Y sxdý Ê ýQ Rqâ 9Ô ø w èÐ Hör E â ç cf ãÈÅ Ú f ÄûsJ h Dü³ýÊö Ø Êí qR nBG æìõ ñî dîþ r ïÊ Û µF Ç n Å Խþp yqÌ 2 Çì 4º 0 óÌz õ  Y nåÛÈ1 Ø aªÇ zJ3 a¾¾ e1r à æ²ïGQö ã Ïy º Ýíèú sß ÔT Ðe yÑlièvg K ù ñ Ê ³ 9WyÚ4 î ñ À ÌM B Ò ÔVø ÊÈ Wn I ý¾ËØD u o ì C Õ¹úÛ Î ²k a êx ïÎý ¹ ÿE OHB z¾ú ÚíLL7pdð ö ¼4 òPØ ë o²Æö Ò âÏ 8ÛEÁa B QG ñ РÂÁF ù SÑ ÉL ÿ ì g ÅF ùïÀÈ ÀË4 ê 0 î ë 2 Wk òÙÞs o å vÞ ò 1µé F Ú 4 Ýf C Ñ ÊË Íj j ì Ãö å²Ùl Þ úA8 6³U ZÜ f öe æ F µì E 4R çò ó wüÝ 2rI1V H Sâl s5fí ú0øÉ ú åÔõhä ÿ ¹ z ß ûqrÐyÜÔ t óÿà 4² áxì yÎýk x 9 ½0zò ü vÊköæ ü 2ê µ sé É zunÇîÀûàÜÏüÄsZµÚ M L òI òÙOÆn ø ÿv 5 f N å rûb aë é ÖV ÙÌ L õ t Ì TÊ Õ ¹ ² ÂÁ HjLÄZØ DX aÒÌܪuÕ 8 ÒÒ â Øvl þZ ß8 A ²þbýE B 6 N dü5rgãä à ÙZk9KÍúËÖN ³ à ñ ɺ ñ ² Ë5K½ÞÖ Âsr ëÝÆ è F õ Y½ sV 1 ïC agj ÎnCϵ I AòðìÇÎ G j 3 ø CâòûÓé yU g oèEx àF 9n0t ø 3 é ÆÎ T Æ û ïL R Iè SÜ M q 0 ðAÜl ɳçL ð r ôÅ Ñ w ø ß Ïp ùÁGÇ ã ßþÑ íi 3 ÊñO0tw NÅó Å á1Wþ òCS w1îÊ IT M ÐuÌQÜìõ ö Ò FºL g X UÅh e Ê2 YÅ É c Ã8 9 mù KÆCn XçyÆ0Ýw a Ñ ÿ Î ²ßµqu þ å8 ºA VY ôÛh ÎßbÏù ó m Þ¼¹¹ ôM ç7 tw 2Ð Äç ÿ Ý FM Ü ØÞ J ͪDJ2 zùDn8 N ôb âÝR xñ fÔvê m 0 å æt N ÊuôT4 UD wsB sU ÕT h Âü ó ÄPIÎ 6 Q³ 2¼þ 1¹ ÒâªÐ ò3é a0 rÂ680Ó g Ì 4rt I ïÆ ß éë Ïý 6 6 ÄöDmB a² Ô u O a à 1 Ù è aXÉÁË yÚiÓ 6 èG8 Ù ät ÈãwSy  9 ß¼ Áèw èw Æ tö Ä 3 c Æ U eÜ Ý Ì t P i ýá µ ôË 1 UL r º Xûþ¹Û d ¹åÃføÌðY w È1e áóAá3ó ÌcV4 ¼ D d¼Åx C Ï0B dºÒE M QW6 Ü nl1ã Æ R ä Ä ö Ò1 V i û êî62b Ôu æ ò 2Ù ñV ðs DE 3 ÎQÆ Do7æ r2 oÙø ñ ü Ò 8 ë 0 u ¹ ûõÇX 4 i¼ Ãy35½N ²Z8 Öàbêõö Xr É 8Õ 8 åÖï úÍ4 Ìôé Ùä A D Â1õ UUðéf ½Û ñïa8ø ùC 5ö ïÖO x FW ò r1dÄæ çM ÿy9ãïËoÑ Q ê N É ß ð ü Iv1 W yööV i RÁ GLzáhä j ý ÈÙ ãN Q 3 ÀÕ² Õm HðÎÊñ U 5íÝzÑw 3 íkHu P y WTéª 8 gä bxyc ë6 i9å nàF Mt ¼ Ù Òñt 2g4 ñ nri B7 ù ÌÅ0 Zµîà F 6 þØqÉ ðâ âÚïtÎ Úp oÖ³ WØ Núdy â ºÓ D yÝjk TEJû P Ìr 0Þ Õ ê Æ VVù1û wrd²Y 4ÊÛÄv1 Y IiÇ nqzisà WÑìA µrí oì ù Ù ü  ÇMè çÿ Ü ì 5aA å ³nÿ ObWæ ÏI äÒ ÆÎÕGGCüe Q l ý U é9 JËí d nÚé  Z ³ì ¹ ¹ aõ g éøÙ jPÑ ô Q ä k gOÏâ 0 c7øèH v íMw ø üÄÇw ÜÙ õ Á X t7çñÕ H7cü1w i Ö Õ ûÛo½ l òd Cq ª ºQï w ÓXÉÔµV4C ë È 7ÎV Lç ài î ÇÙ Kî 7yD8 ÐuSXÚX i8 Å Å e é ÿÉs q ç ýH½ HRÈ 6z V Î a Ay ä Æú çq 3 ñÑ1 þDw Éc ìLeD Ñ ¼àx Å 0X âÆc î YC KDìÍÄ Ô ¾ã ýx ù Ó s 2 Þ 5û ù õ è¼ýõ Ê 8 À qÎ è ÇRb Ãø  B ÜG ÍGx I4ÈÉ g Ó 4I F kïÿIt dz A M ª 5 s 7 Í ¹ Ó D h ÐÿX ÚÃ8g 3ð âI â Uø5ö Þð s q RV w ä P Ò v3dÎÜÞ 8èzz q Uä iÁPX Þd¹ ½Ïç ²û eQy Ð òT8 ó ÑFÙ K Þí²½a yÞí ö L râ FZ5PXº ùiè 0 r Í Hh ÐET ë ñG WÚÈà Þ èd 4 Ü üa æ g 94 C Gɾy béaÄÑ ËÃÙ ¾zdåSð 0 6á 81ÄÊ Ü t ÿÈ 8 SXæa x0ÃfÉ3 û R ª 3å Õº â2 Ç d2 HM ÿ mÉ â y 0 e82 s Bqì P G b õ økq iY 7Å ò j8 SUÚ M ² ù À BZÇÉ 8 ØcÄ ¼øp H òÆb òà çjo Ü Q ¼tPgµú Tîíþ¼ u tÈÁ² r Àp vm ý FqÖº XØEc u 3 N ͼ ð ÒáDñx8ðÈF e à 5 U Ë î Naz Òe X 7 ÐwÒí Ì äöv QZË zÙ 7 õÅJ2 ³ M b 0 hyIdHB ø z³ ºÝí½ Pµz E ñ Ùþ P 1 tî ¹O RK üØÝ é ª Ôº wó ilMo ò I E v ÉvjM S GÙ M óÑ ýí e Jd F Ü iÇ ÀLð º ª ² S Ä ES è Ò P 5 t ï 2 p móÎriÿ ½ ÖíB º h Q Ádo dÚ í uÙ 1 i ò Ù51 éñ J H Ò z àåÓh QoIá J D Á àú Rä ã Á ¾ ÓY Oß Oª W 5ýÎ ìMÜè qD ¼  J 8 1 º i B ýR6 vn¾Ýýþpýo ÂÖK CI Á fÏâ SÔ vj Úc ³ Ñn ífw ¹ð6 à zÿû ÿ ÔAÆtóXh ä ç v Z Ê ÛÓR 04 Öp 0 µ 2 G tÜÑ êC V²ª ðb Øy K g³ã Ù û tq Ø í Âg8 RéÈ Î Ä ª ÛÛw Ke2 ïÆbq Ç yX Ð çr n9ûz y Î Ê Ýh âËNôØ ê þ y SÛ c qþuÙø ÍëƵð b sÄöµÊÎßî x UO 1ø À è L ÎZõ 52 w ½ 2tÖI kY3 ò Æ9äRØe íXüÀ Îé ˳ ð ýy åý í º ý U ³ é O Ñ LÙe ù æ½Á K4ºôHÆcfø G xèÆu㪠A fXí 6 ÄVjAi Í dÅ T ZÒóúFpú õúi pgý k H nH N ÍK ýKÚ IÄ ÔO ªØØ Ín ÞïêO Q Óµ Ï ÿy ¾ 3k µZ 7êÃøýÅé s D ËH ª Ò é é è ôHjÕ qv i c c7Nî Gåsnq zÿ 5 v É ûÔÌ â eR Æ ñÈ3 äÙ Ð FòÎyÆ E WN X sàìYWk ¼ êµfG Ú KA 4 ö1½g ÇûZh G¼P F f ã0 q ü n ú ö ü ý c 2O µ Q x Ü Þù e öÛÁºTo êõ M aîP Wtºé ihúIÓ ÎYÓÀ ¹ 6 Vå l øÄB m e¹ 6fñ ½º JQ o RY C üÑ uÕX ÄMcäÛîOë Ó g ó P gSj r Õ R i I ò iÇáPe 4 ÞæE Í ø c ã å gã lu ³mVæ jSt jsÏ z½ ä Æ Â VÕ ä lÞZ² K Y Kì r l Åã ï Ëç õ N ªo ÿß Pk ü Õ è È F S r R² ÄHµ a Ve w9îì c î 8Ì oN µ¼ò þTö ½ 2 a Ú¾ ã ül èGÇùÝ û sÈþ æ ó muöI ð û 3æggfJ Ó ÔëB ÜOç r P W½h½ ÌE á ë ÇilðeL¼õ ëV úо èÃV sÑê úp Ë R 6õQä n ý8w N N½ ä Éyúí á Ø x G ÇB pB í ë Bä ½CçUJä óµH 4ëí ô þ à M CØ ò ø ç Ø Õñå ä 2 É îs bìÁ Üi ȳ u2ê 1dÔYiÔ uÏÁ åê² 5 º ¹ºlYÕHS ñ øÑ ò l q bÞ m T 7µ 8 L jö ÏFá ²ý8 à X å XX ÒËZÜ Ù O2 p Á ¹g Á ½ Ü9G2 à MÌ jEf Ü K p0 UÉ 9Å ÞÌ g N Q YñÉ O ÓÑK² f a Õ¹½ LâÁ8ö ¾ö ÉbW ìÓx Ýd y ÆËA²B 2 aKkøKg ³ tÖú e ¾ äc âÆ r6 u a ÍÆ ³CþÓ L È R½ç ñ B t ù q ¼0õb 7¾Ö ÔZíöæ ÖñZø wÈ Y ýð²yB à a u ê þ B Õ þ i Mí ßÿ Ó Ê Ý Í SP Í a 4 3 Ö ËÍƺ Ø c uBÝ U WúCÒ Þs û ¹ a kâxµZa ãU 0ëmï6 Ç T¹øF 7uÙÕ w E4 8³ oKè 2 MÆq dØ Üd ëPÍá 6Û ûÕjsN Ú Í ý HÖ ² HvY g o ZQ² KZ uÑR ì KV ÐD Õ Ü d dXÞ4KX d oi³Ú CÛÅ Í1 iX ºÞ VH åiH KÒº J3üº dX ÃJeX êoµRo û XLn ê Ô sx Aç¼ ³ ³ u SÈ àý Ô B 0É co ò ù CNÖ Áà Ø õ³6 Æu dØ ² ÅñJÞg u GÑHÑÉe6 GÎÆÖAàR A½Ú æ²7 î4 f ý QüqÇ Ì 3 ß º ø Yû ñÁÇ BÝw¹í ª d É ËèÕ Ý à Wù qB ûbY âÚ 9HVÈ B 2 dØ Äc ½7 Oh 0g9 ò ÖªÎ Þ R x Ùd ùT dµ ³kp U ê 6 ½ ÿ Zk ÿ1½ à 9¼uu zÞù Fä de øáE 0ö ù 0à F þÓ b RLÀ Xö Ö3ÊJPg í SÈ Kp cs ô X ÂTVa IO 08 d jH ñ Ï Ì dÝ Lÿ10jzà H ù 1Ô µÚí ûó gfE x Jþþ ¾ 6À ÇëððÒ U ¾wá pM WÔÑq ß ª x B g nÉl w 1í Æñ dØ ÝÈ d É ª Éîì ¾ þrÞûÛ¹CI Y ZA²Y Þ ² Z³ÙkvØþÑ å² n Ò Án2 aÝà í 3E Åñ YÙØ ù² B 2 r ÅñjÜ ïtcß 5 óaÜ Y bvÙ C ÃrqWA² dAõ ÃeB A²ùíh ú g 8sg d z µ Ö9sK a dXD û YA²K8 É Ùû HA² z Sà Y à VÈ Z à ö ô X g ö5² þSñ ÿt êÄO 6K A0 YñÉ Ã V ²â ìsød dX à ýÚÕJ½ÅM Å y B 2ìéz 3B µì tÿßÿø õ êÖ Ìû ¼½ ³ ÞUú ÿ ao ïÕ þïTZ U ª RÑi5æ0 ÔÓR 4B ª P ù K G P êÕ sNÓ 1è à W ð ö gc7DD A a xèÅ Ûi ²Oý YA² d 9mp É6 G k Es ÄG B ÁsP dX ÃJeXcWZÔ ñÉ Ê HV YA² d É VÈ B 2 a t Êÿ dX à VÈ B 2ìÊÚrQM² L a M ã  au¼T ÃÒ¾ 7R waz R x 4öUÊ ºb ñÜ ÔZ µ p ÕÌ xþÅeVʪn Á pÖÀ S 6HÎü PkµÛtÑÍÖâz dØ é l Î X XêiI ³ áUÛ N ½ Wq¼B ëjkç RÈ Ýçc 2 Ï JË a óHþq mÉ XÆ kCÓSKF ɪÇSV ÖéÌ JZ u Ud Íy É îH1 ª ñ s OA ÃÄ nWÔ ÁoÉ0 UÎ º 2l Ñ ï P l Þ È¼ÔÓ²òò m ð ÌK Vê î KºËís j ÀROË P çA Ñ K VÈ at GÑH ký ÒÒ VÈ þ l H6 ÔDnIÕhU t1æ A² dKÃÅB 2 u iûR Û xQ d É VÈ d3 1 Ä ká A² d3 2 Z É ñÉ OV ² èÖ dX à Éj 6Ç Y Û öªsâë z 2ìF ÞB 2 au l Ëî ó öæ T O Hs I Ò A ì08VåñãOQ سÝdàçÓy Úà ªÎ X ð ß al 2 a ã 2ì A Vm i ÃÃK7Võì B H 5 îÅÔ0 É lP d dXòÜ Õ³ É Éo aè Á HV YA² U p G 2 d dX à y e Å nI W K N y QM u a µÖ ò ðCT j³ ì0 Õ Î Â U z1aa â9 vÁ Ì ßqôÍÇ ½ ª â Þº B Äþðlì æ m lÌ M ùúq iTù w ÿ âà ÑëñÒ 2 hFÌqGÞÈ ûð ú ÕªöºM S IVY n OJ Lm5cº ½Uè i Ë ½µW Ïc µ ÊÞ Ç Ù k û î ¹ 8ÑÈùÅóR ¼H l t 7I s HÆîÀû 3 ½Ä Z Zoà r û þîÔ ÕæC êÕ U zN Æ Ì E ÁÒ nià ßò Äç úÊ X ÇZÄ Ú µç n ð 9Ü n0ø öný guk Öy éq8 ê G È¼Ë G0 ö ý rã g Óiü 1 òн ãLæÒñ he Øõ G Üç ùE ªy U hæW x B 9S aÌ ô S1KZeõÂa ÆÁâ xI ¼HSKki e Ù l ôj Õ ü P³Ûm øü sÈ Úªõj º2 ÃÈL DOHÒ áB çá5 3ñ O 2òí ²àm zÂX JaÅûçÿ J Õ µÚò í 7 yhªýÓîaï ç ¾ O ÿzrf æ U ¾9Uã WO ÍzûÐ6 E aîݾ K HG½Ñ à nT îåb Và sº uVOþ ú Vwsïhuj è ef ÞyA Ýh V i oâëñÙù þ ÔÄsÞÇ ëWçüK Üé ý è Uq ½ µs õ Ï ÑÐó1 è Cûû R Úì y IS² wPk ÚÙ 9Äl Î Y Ä rÀ ÏÒ À3 ú pý Ü Ê f E Å z 9¹Éÿ vá øÏ z 9 Ö Î Nµ ÖóênfÊ u ÅNw û ºW ÿúÌk Ìß ýÔ õwÙM 7 õwù ëÿÚs¾ 7 û y q þÈ 8ÇIà C ù èµ uçê á zÏ Qç8 êÛí nòÃuÔDÌ ³a 0J3fØmé G ûxæx ñ¹ô ff 7ûöõ ñ Èï l T á PmÕi 7 x îÀÞ 6St jÛMû ïÛù í T YDP úp 8ØgÜ ÌN Ï QtÙ s¾ Âë Ý g²Q Ô Óg 8MìÇ ö M ºá PÑÉíÑ 5ûõ À ùРƵ 9h py 1²ÂËA ä ç j nyí Ï 9 t ªÚæ ³ D MÖp F ªÈ¼L Ç º ñ Ì7 Ö 5Ó 6 æÃè ðo µx7 Rµå ٠ϲiR æ û ÞÆ ÕöAÕ hÚÖí Ï VµÕÈZªðª Ø SgªR úì yä b óä j à lÜÙJàÔÚ Ì ó qç 3ybbÜ ß 1 æVmÄ cwÇ4áÝ ÖâYZuM wÊõ bÜAQÏÔæ 8 F9W16 1 At é ÍÓºôNÉz oÜeaâÌñ e ÆÝR ÁB fÛÁbÜ1 MUlºUZÌzg ø f ÄkãnÊ ï ¼á 3CôYO Ñà ¼ 7fh D NïÝ 8Ýá Ūl EÎæ Í ¹ ªÏ Ëù æ Ë3wÉµØ 6LÉ b w k Zð ÚªCY 1 Eʳ µ s æSsÕ ÌU E i Í7 í ÐàÌî a Î åd7 ÅóÌU f å Mì ç E 0UysÕ b è õlq Ø ¹ BÏù6¹ê P 0üQf Ì ôUØmöú f uð ê ì ÛÔØN ÛÄ Ll 5Ø Î ù X I T ÐÆL Æ X Û Ä2 e0 þBª lM uμ ç 7 g 5 F jV j Ç ÇrâM Ëi F Y û Ó Òâ ß7ýÞç éj á cÚÐÍÊÛq F ùÞE Ê ÇôµÅ L ²yË ñÏ gà BûC cª í S 7Õ Zjæ qÂb ºÚX ÞO ˹ Ëí s Wµ ¹Öa Ñé l ÄÐ oÆ L p vËc ËL uø Ð2kÌXfúÚk ɲS X e YvOp ½ kñ9Cepåßëf 5 UÌj U 3àcUöTñe LÙ ê ÿ Hu ÿ ÄÖÈemTI l à µ Éi í GÄÂ Å Û ¹H ¾ö B ÉTH B eÎ ª öJÈ kKáÇÍÔ Ä 8 Qê Þ6 a9à Z rÿl2 íKÏX B Uæ 3E ß öþ ão Õ ¾ÅÈì bdj U 3ñ Æî ö lB öªº aYñJ o¹ ªb dï Ä ýF LeÈÙ úÚ3ZtUàxªEÅþ ûSìÏ PYÕ ûSµ j NõNI9Y jû ðÖ ØqýáÇ ª ðÍÞ i³ hîUi Ï wÛÜz 2M ¼ j dâAko3 f Þ ² F l ºxS Û ßM 2 ïìuÝi5æ æ½Zu f ß F ÉÚ c Åêé mag zly Ñ ÐÚfv c É ¾ åu 9þ í cÕÔÛµj7óír Õ O Ûpí ç AuaR ÙöîqÒµO ç Éù9 û 4 Ä wc Så xy Ãþeª Û ª³u r Ü ËÉ ½á Nt î ½8õGþÀMý L Sï é Q üÅ9òún ô U k º r eý c å n Kª M iǺ À 6½rì ñÒ î è Ý ² ù zè Á ó õ cf mVLJ3dOÄ ä uéÜùpö èämæ áÍÈ Ùy ²wüåa L ÂÜ Ö aôåÀ Á ä Ñoæ C a c Hëü 8 ²¼eÇ CÒlÕ Â ZB L5 R þº ï Pâég 0ÐL 4 s x p3 ¼ M 0K Þ N àݺ T 5 u à ð ãu ãÁh uþ ÁjÔçÅ µyÑ oèyë8Æô ¹ YÔlçð z õzöF yZ lÊ øJÔ ³ hÈDÀ yÄ û w Ç oßï8Î9 Ý e 7 ðä ÀM ¹Â cß ð¼ÆT 5LYPhBGÐEÎ ØC Aì f Õ o 8 é wä 1it ôóÞp æTÈ N Ð Å m útHJ hìŠεç 9tæ Ö j ÐK9 Ú 6 DàÐ ç ÞH²Õ ³ 3ob o jÛ ª a j éõ3È GüÄ 9 ÊCï ó úùoOû9 ý3 Úã jû ³ Wö½ üÁÒ U0ÞbØuPk c æå ÒRÔ o º ftVR Å úÁ Ô hÃùìc ù ëOY ä qýÈÌã b ¾8 Ür d Û Sè URK J à ý U ý 2 ÎøúýààïÇß ì ØfK k Ñk4 ³ ½lò2c 3SLª ¾ µÌjXÑÔc½ Ô ïMõ ó r y m óÝ1 1 Y ÔG QäQ F Ï T cØLdÄ áÅ j vQ ûX eÌÆ I C Sh V ¼ãï óH ú õa 8oÔ â È Ð x fC V ñJè à 7P s kâ Ë dê ÊBV é ó D ö þØg Õ Ã 2Tz gp Zª sõ ÿuN Óà J dµÃ 8U ÞéÜà bò ï 3B ³Ö Õ A V âúìw1VrüT uÆ Í Zìo õV ÒÔ S hÅS eÚ Õ çuF ü øÀ h à0 Ñ Ýu ö ôÁÌ ws Øï ù8 RÏ à M pý ZÞ 3Îõ1Ù Yà cc½ bFO âÓ â ò ô h Ei Dà sø ëÅ A ÊÑq  ÛÄæVröô SíQ R Ô ÞA ô Þ ó çì ³ Þ ³ãïßv ão½ Ç ÿÝé r ûþõ oçÝÓ ½ ý sÞ û ïÔ9 Æ Ãï õN GÎùi ÛY ð Í Ë Üö Ë Y õúÏ Ô ÞvÞ Ê0 g ù Q ùÿ 8 ì vÐÓ í Ù Ã ûC ÔC z Á 86 WÒÁ ¹wÁ ÈrÈÀ Ò Ü F ÚÛi à yè 3 2 Äzá Ð m É û8 è 7S ÝæA ðf 5padcýpØìqf ½ E͵dè î ñ cg q V õ 8 róÁÆa ½ 1 ï ì Û òý oúo ß ê µÀV 7 RÊëpg Fl N N ÊçÊäxfAnì J Á ÉO ² q ü V m 6 7 E ì 8måQl1³ º eÕKѾ íVu² N ýüîÓi çüþýô çÍg ç½Þ óýü ºß q ÿv ôk ëÙ k5 Ä6 èQìLÌ L sî R l6 DBOFçY g3 H D Pu v åÙ O õá ÒTA ¼UDÖ ¾ ÚL Y e hw Þ ñ ky npês á t µî TPb e Ò Zwf Sô Îëµa ÙXo Q î ã p yG ló Ãàÿ Lõ HÖÇ K ¹ÞuD y Wl ZP ê V IÿÚ u é ÖEZÙQí ç Þ ã z WÖ úìZUAä kû ïb Å Ý y HYN R áêwà 7 Ö Ü G Ó Qø E k à SAGt N ú dsfd M Y2 Xu nÒX ÿR ³ N êÕ ÕæÎæÈ idÇ 7i òÈ X r QlWãÏ jíü YúÌ f r eF y1v Dc CÁ 0Ø Xgµ w Ò Påü t Ó 7Á Î wÞ F íÖ µ ê¾ uQÙà aP ï Ê9 ø ô7äFÖßî 9N hìÑ S à ï Í6 ì M T u 8 z ð L PY 7ÈÐ Î ÄÑ 3 Æ l4²Ñ ÖLg 5 úAåS û Ì Ue Û xh Ó Ö³ Êû U Õ ùþ èõ õ éåʽ F 7 ÃO Î è v¹k ê Y òÀ ùCq ÊêÏOÿý ÿ 4ãØC ¾ é M 3p jN bÃþÕäJ í Ù TÇoåË WÑOk yUëöªz Ë ªvêº SÙ µ ¾ Qoµ ² ÑìÌÉcj6öæ Õ Î i Ó1ª²qtj 9 Å Í iµRiÏ jµ² 7g Õê eÎ 5 Wy Êî Zo7æ ÑRåZ ²p B f âusÛ ÿ þGÅ Õj Cj 3DÅïØïOxÅ Üæ îG a5 TÅbõ µvº qÐÛ1 Y ÝÒ ÚL Cñöbo ¹ m ûI f D kJ W á U Ð4 uÑ IPÇ wà ½ Ó ý û ØC GÇ xã L C 2áÞp2P ÔTú dÕéÑÔì ½ ÍM D 6Z ÿ dEÑñ ºnÑèÝ 0 G ²ý ÛoAÙàê Ú Ñø µÙ ñâ u îÕ ÉÃxÙEÇÂ à½ Ó ó î Í ²9 oNì z ø j Ô v Ø Ë Ôe¼ÍöÕT9Ú Å 7a N ½ ÈbÌ Ùå ý àX ZGó ûq Ý Ù Ø Ç Ä2y H ûÞüÄÑ4 Î o oÏ 4Ý nR Æ ÑÕ8ð óàßC zfÿÆ g Ñqg Ñ íà V pK ÛJúúéøe Úvú¾ hd xí 7 ¼é éÑ aDZ P Û ÑÕÿ Æ t wQè 3Ù â àÈS Ù5à x ÔÁ ÚÚ Ýð ÌI F j êÏ U Ò ÊAò z MnW za2 Ç Ý JìdeÊõ S É ³ D å¼ oÜ Ø Ô hËa Áúøüo 7eãXßEá Y O z ìô 7 Ä Ö È óáªíØF ùp Ís5bÚlM e8à 5 ä ÓK çä K9äó íoTÙ ní ÒâèÑ k û Q6i 4 gg Ï yÅ Ï W Pz½ P u4 uª æ æ RAIO ³ÎqÑ d l m H ø ½ÓI æâ M ñ óÓß ¾ºwÀ 8 z ÿÖ fOêÐ V zºÑÚ Ún þ o B äèó Ì ý Àá r HàÑÑ H Ü Çÿ ³6 H ¼ÛëçQÀ X ÀJ8 c D5ñÅãòü z êô Qç 9 6 iw aª r ¾ ë 0 Þ j óÆÈ ¼jÍKe D N5 RMÿ M ÝÙcÌ7 Tê ÉÊ 9 N ÄÖS7 fë1 ¼RVK Õ 5B4Ãe ZÓ ² Äd 1Ø Ñ R Ë Á Pð M ûªÿÁ º Õ tv P ë ã íNØB iYÚÈê Wä L mÐnf¹J ùºí aƲ ö ÒÚ UyëØ p sV0ú aãñAÒ û¹¹ á Ø mxxF U Í q РDz ûU Íð ÖÅ Kâ ñgïH sÞ Ë bj è2 Èg jòéãtÕ k Yzøql9m zw5 ôTp KñT Àiì0à y áJ Î1fºî9üg1zPè Í Ï 0 ÂÐ z â pê õ é WäR ç  º óZZh ÛQ ÕÊ1 uìY 5Û ðpÊ K³ n5ÐåÔ nÉ 8k Ñ Y f¾ Ó ÚKZ ÊL ½àW2X øUÞzo³TqÄ þÝ F n RÏ Ð HØ I DÞ ibc q åo óÙ8 ÒÍF û 4³ TnÁô Ð4À 0Ù 6 Kx µ7Ó9 XÜ ÎW Ú Û oÎÛW7Í3 È Qwç uýí ½Mª 1 ÚHÒ ÂÑÊ ô 3yòf 7 uO d ¼ð wmÝ o µ üß l í 4Ü è q Kz3 p rèhÑ Và w åÙés 7S Éé³µÌ Y Æ DSuè zÝ òø h G R ³ ³ Q CA 0 ù Î ì Ô É b ön3 M K ³ Äj âP q9Æ5 l T C ÀûæUÿò 4â ÿ ¾C éÕy k º H eÑ a H Ý 4ÍãÏÛQQ3ø5ø hµà è7Πк ô² ò E 0 ÅR ÖÞE wZo ÞÍeÆ b ÈR º õ 7LX UZ cÂ7 þléæÐ È À KÙO ÞÛTW W j à NÀJ ÅÖ ë u é RG1 TX ìZGñÂê Æ ìpe G ì ë zq ñ Íf n xï N U å îÓî ºV Nú81 ½ V Ç vKL I lß QÍ íG2ËÅã È 3Ím VÆ Ðj¾ M7 V æÁèzøA7 E ¹ éÂÖðü 4ã B ÐÁÀÛ w7 V B ÊÚq ûM å q Ð Îê IM úið 1 öm Ý Ö B8ü Pìeø ßm N1 Y ê8RCñU ¾Y k ¼y8 Qý d vÝÉ aùl ÉÌvgóP K ÍK 7Y Y ¾ÎCç íü ÏEL¾É¾ êÉo 7 k q n ³Ðit ÍÂe AièB ûçHÀÿï VÓêt³g¼wa w ô Ï û UÊ i E wzY42ô Ì LXÆ ö Q 8uËÒïdÑÈçÍ 9 3Uà Hö T DÎ è Æ c I ÜUÚ ú º Z 7ÑöÛv e pÀ 9àA vÚi èûÑ K8 EiÑ ë ÔhüÄMqKw qûNuKï ãHÇ r m º l é ³¹lýaç Ê m É 5 q Dmð B5xV Ø lßt Ggã¾ tík Ô Àmö å pðkð q ½ 7 ímZ R sÙÊÊV ZÑ KYª óæÿá ÿ¹i m êÈb ïì Pÿ Næ o ébÓ ö C Y3 d 6C S9 L gÌ d d qz û tËÙ kk2øyÓ¾Ú 0 ëá ÎF iõ ºÈéÙÉè 0 ¹iÊ É R ºØ 6HÖ á n ö ë q 2 6Ép É GRw³ ÃÍW 8º ²µq ½ ð Ñ ä µZÐ 6ÚxB èË Ë Ó ÓTç å à Î Zq a aaïÏÞ øìñ ñ ò Ë1 t È ë ²jW³ÎÕwèø³n È ö nû 3DqF Ê ¼ U ¾ ëF Õ ÞÇ í âÉi Cü9ÌlmË Oâä øShtÝ üÏËã 6þ ôÛ kM ÁðVb ý þÃòm Ñ O Å6Úr ºjË H À Uq LÀ r 0 c ð â m Dc Ì à ³5²Ç Í Ôq5 zäèg N Ø ÎUàØ éÑà ë ÿ üø JÏê wªÚ ª ÕJýFüPwc ð ÀåWê ÒÐƹÔpuréXé ÇJ u1 yǾÿõÙ ¾ C ý 8ämt Ó Ç Ñ Æêîóý wqõ ÙÆ väZ ÚV T Tn 2 j 4ú t úÛ2ð mÞ mäH M jZ 5µ i 5uÙ kj N ³ç a º o ä 7 Sw Àrüg ê T U ¼ Ök i l 4ª æ Ù Qb j ó hb òÀ ê 2 ç ÓU Ìt1ÓÅL µ t Ø Ó íb9 Ls aâìÒzB³ sL7R Úh LÆ M ûöþÌ0 f é Ìt Êtýî Û e 2l 4ÊÝ QU e atofŠª GahòCp d ýQ Ó ÀWTSsY ù2 G Ts Q KÒ 0 áîÍ ËSä g ½ k ñ é uÅp O9þh c E VÞ Ï 0 D½7 ßw w õ ª s a vÐíT Ñdgj  ÙS ø¼ À½YFccF õA¹Jó ÁÌ l à Ç ÿ vð J ófg f 7WìÅ º cg ¾r6 Å Ý æI ÀC 2 Å på Sð J ª Åâ ÊJ ôQÕ Âb2 9 à x5³2ÃÁ 7U n ù òükâqØ ß Ìo1òbäED ON L ñ VÅTfРQ Úg Æù óÙôþäÊ ÕÄ hõÝ æî ÌW zL cÍ Þ YË5ªÊÁÙUÀcÖÌ Ê ONÐÀ úäMÜ OÞ lT3 8 tÅIWE ù m PX A 0 a ÂÚÒ Ã ÍD o ô2 î qÒÕI 9I ª Z ºÈ ÒÕ ù½Cûöü ÐÐeÀ Æ3Ô Æ à 8Ë QL²ÆeoÐ C µ 2 k àÁç Ý27 S äÀÿ Tè e3S4 y mð N áà ïÎ ØüïÏ þ í TÏåâ 0 a  å ÿdÞ y 9 êøL MÁv áµJ8 y æ w x 9º d ó 9ÀY TËrvÌT ô H jÒ Ï ºen0 x8yò qíúsgºMmQ˲ HÆ äÓ 8U Qè D Y ÐoïrÔ À1g s ñ½7 g7 YØÍÂn v³0 Í w ÖO çº Bk mÓKD k µ² èf A ô È ý ì þTS Z äY9x O Þùpr ²ôÞO µ Sù ÑÆ8aÁ mXk¹ ÑÞ0 Z ÕV 8 ÀÝà Ò w w Öjû s Cö ý²d ä ùÂÃ Ç k y ÃW ô ì ÙTúòÇ 7 ðôGU i ü8 1áë ÏAj þ f þñbO ð þ I F ÅV7úæJP²ÑwUËÍè 3ht F fö âË móe ÁÉ øþ è K á Y0 ïýoïÏZ8ù ß¼öÝų x º ñü WPhF çÿ QíB1 XzPVP á ü Ü îÚn ¹lõ d år vµÛI þY Ý û EC É6 AÁN Wç ÀÇ ß ¾æOõ Ê ò U VNÑÆ g ÿàC O v8ó T o Ûb ªè Ø Ø ú ÇÃT ðu S c6W¹Z PfB e PfB Ý ÐhÝ2d JÞºl rÙ Þ f ÜC X Ä í ëÓjKüÎfûÞã 6ÛÙlg³ qF Ö6  ü ìÊÉ j²kÉy H7 0øèÌ ÂÈ l7 9ÝIr É r ³ óá ÖQ bø Ð vÖ t D J ê Îô Ð w j½ Üd U 0 c ÂFbB r ï Øu óRé½ ß Ä³ Jôÿ ÿÿì Ýnâ8 ÿ0Õ D Ñ k qä Âôjµ ºO²çØ MÚF mf o vlÇ çØþÎ B WÞîfÉB ÙÐo þ Ñï 9 úï Ä Öl 6 êö wßkh a Þ à cB Õ ¼Á Eo L K Ø Í4WR Ä Oú4ô úÁÀ ÍÎ þ iÂo VÖÕv ΠA ¾7õY D 4 ûÀLÆ g νûì¼ yà ë E³G¹wû 8 sï 9 T ùÈ òá ú ¼ D yÇh ð C 7 ýh vù tºæì AeÌC øÿ¾ ½ö ÇøS 8³à dÓêÙUcú ß6D 1ò ÙÐÂÐ ú Ô û h Øtá Î w ÍqÂq B xõø Í 9 1XÓÞ Æ õ Ö í ËUf UàþÈ Ø ² î Ý þȼ ÈúòÆ là 7 CÂeú wûüh éÏ ç þW Ê Ô7äüà µÈ¾ õà S ý ñm³9 N Kêlv M bÚm ¾ Ù Û B îÐ KN ü ÎUÍ i CWÐ M ª xa Å ã wz 4 1ÌQ ó v Ü C lÚj Ú k jSaLR ïI äç Ù4 Ìd5GZAîL³ e 0 Ãð A J W r 0 Øf b ÍÐ ÐO Û o ³ W fÙ L ý Eð í Fÿ ÿÿ PK 1¹ Þ word footer1 xml UKoâ0 ¾ ÿÁòq HR ÚF UËK T Û I ã l ýõk hiQ Äræ Ì Tª x ¾ å1 9ßDø jÖ ÀHiÂ Â Ó ï  ïß ª0Õ 4Wa â gZ ÐóT Ñ Ç º CáA æ1õ wæ ¾ 1UÊH  qÌ r V òq z s ë áö Dx yØ êu 5 ²xE FN Þ k èIÊ à ËŠϲ ³ÖRy ² m Á ò z0 2 Ø Ñ½R íï¾ ÿT2MG Eçá k N ó æs 9 ¹ 9ßs ÑÙ ù ØîøcÇeïä ùCwó SS 8ºº ï6 Y3ã È H u Î 2 word header1 xml Ûnã ïWÚw OÀI ݵâTj³ Þ vû ã ØÞ¼ýâcÚuUõpc 4óýÿ0 Ë JF N NQ w i òoÝ PÅ íÉ LË ÛD 4å gj ÆsÑ Ä¼K úQ UÁ µ â x É h Ð pGÈÈÚC oypúnUÝG  ã q 0 ÙeR z çQ³K ÄKüýQËRõé ö2 ñÐc¹Îü ÌÂIÓy 8hÝUN Å H 5ùÊ s íL T v à hb Æ Ä² EÍF a e Úø Ë DàßÖ 1áîW QÝ 3 A f Z2dsb qe E Ó Ô ¾úôÏ5ú0 ÎÏÑ Î Ò K ÿ7N ùãûÿ îÇ OÚ ýrÍC ñy íÝ ö yH ñ ½ Þµ ß UDb qÛ J ÃX æ I nÌE ¼ p ø èÆli¹V 1M ýý G ðM Geø ÆD ä íó 3Vq q¾ à Óò Í 8Á K ý ôÍ f w 9 ĵà å x rÏ x w Ø îrÎ TZaGó y8IÂjæbRÆíc XÅ Ç ½I u3 KGñnD 1 N IB Òsü íîRêØu ú K Vè E L M2 f i Vé þvl³ u8 Òz ºHÈ Ì æ ñ W â JÈÁTøe O ðtH G½ HYµæ KNßÁP Ý¾Ë TѼ 9 øA7ÂqZ Ð c íqU ßån èwð N ºû O iè 4 3 ¾¼N cbJ u VÇ4ù ÂÍ TnËáâ 7 Ê ûm Ù UåÌö B½ w² ÒzÏû n ÇÊ Z úàx ÕJÜZ ì p Êì ØåÞ å S R Õ 3 K4 ÿr ÌzQ TT ³I ² Áð I vt KÆcâ ²³K Úvö5 DÁ ØÇà ª O w ànN ÛL¹Å9Kºò ÁÙqÌÒ gåV h É n R y ºUÊn å H r ÿÏTÑû Ü Ú t TÄ õû S Zà à Úü äPÿ 9gi C Ú ö Bö è X Û I 2 U W Vì 9 l kàªÞÛ A j î A P79å s Y Ú ø Ì MC Û h f ª o ç oY 1k³ yV ³ÒVÐÊÒþ5E8çVk Ö ÆËÍ 8ðâ¼Æ0X4D Ü ý ö f vè uÈ øx AØ T ² Ò Ò q² 6 4 kÚ uÒVË7ë ît ¾ Ïiì 9sÙ9¹x ÆÎ ìØÚ 45xöd ÂÐ8 È Ç Ïdå Y t ½ ß LI Lð J è ù G³tã ÿÿ PK P T ã r word settings xml s OÕù ¾ ÈÄ é ÀØJ 1ís rK ÙYÑô Ï7 Eê T D Fß þö uýn Y ÈoÄÅ n ÛÌ ë ë i W ÏÛåfÝ Û½Â ëÝÕjv q Û ËËÝì¾ µ o6Ûn à M j üÛß Úþã ûz YmÛaq X ÇK 8 ³¹¾Ø ë Ó W Y Ùm ã Í Ywús Ñÿ û gæÍl êÖÃaÇ˾ Ízw ØîÎ þÝÕpÄûó þè VËów RüÑ ã lúùç ÿ zã m u Z j ëÏËHóÕB Iý H yÜûr Ó 8üz üj áö o Û Ù XÍ ÞÜ 7 P Hsñ ê ÍfõêájÛõ30 â ÄÅå èV Ýüæq7t f³ v Á ÁÍ 7Ã;ï7ûõü ÅØ Ùl ôÙ Ú Ã m D ìZà pu ëõÅqä änx vïÛu ºY ¾ýÔ º r Ø 7ãw à þ Ûï Íê v GhGÚ A ÃÁ lWãÚ q Ôø vÎF Q ù 3Ú è2þ ãç µýÌ þq Ê Dä Ç ÝïÚf M 4 ï6ýb e à í ý x ü ³ Ïã7ÛÅ A6 ò ÒXp øú K xûñÿÿ ÍÛð ûñýö óð öÆW áú õý ßü û s9û ¾øÛ úûõõQ5æÝ v ý ÂèÕ T û r ß æ àh C ÚåÍ aðüñg5 vÛeûøôa à Ï3Î ÿ ³vùO¾ oÞï ³a ¹ s ÂA f Ø Â É ³ iÞK kËç øjÊ êÄô ¼ 5øjNå G X ¾ Óab KÍ1ð M R C 5 C EkÎ Ë êD ιZ f b âûÔÖ ÎÓÚºj ÅÁô eî ª l8u²5 V É Ò Pø 2Ð9 ó Ñf s MUá ¹ Ý XEq Rè GJ È sRé 6Jm ã i Õ i 55 4 µ 6Q V rAZSY qª à çr ÓÀù W ó ¼ cíM DJ Á ñ2xUq VÊ9 ÊdÃ9W¹ 8 Á F 6Ê LäXG Z Ç ÖÒs sÔ ÊÚ5 l Î 5 ATEòÕ O OUô9P¹VµT çTmUáÔI²æ X ã SÐÅ z3UDm8E t r Î j ÆÔô ¾ Çb 4vb ÝG ë9n LÄ k b Õ 6ÊY ÚhÍc h xÎSmm ÔVië Fí å à Sý1Î Au ÎLq 7 k u oKæÔ xÊS TàY s90 Q 2H Ý u oâX JÔ Nm Ï JÕ 9J7 R µÒkÇWSºò A¹ õÜ 8 AåÀj c²cµ x lá x lµ 9Xã¼ç Xáj A4 å ó i µ Ö ÇU6 bi tAQê äy æY EQ Èôx ÆV k Í 6È ÖÐFGãx t ï Þ Qu ûdç ÆV Ö Ü¾Ù µ4 µCn þ8á NJÃsZ uà N ç2 Nr Ó µbN àùy Ü 4 ApÜ Á ² FóJ G5 R ç d AÊ Sý Òx NJ Ä TB 1 Ko ùW ÁÙ çõ Åp ÒàÍ Ä Êu ð W Ê Ò 5õf ìÀ ˹ uä P Þ Ü Sþ ù 4 T 2 Õ s ð P0 ÇÚèÄe à PêàjlBv Ç ÑÜÆ ý 8þÄW Ocú h ËÃÕ¼ Ë7 Û Åo vÃM E ã éA C Ý 5Ë ÿÿ PK h U uV word styles xmlä ßs 8 ªû 6 cl 6³ x TÍd³ ÌÝ3Æ æ ðd2 ý Z I Swµy ê Õ Õ óëoß ó Ê ÏÎGî ã gQ¾N² óÑ ë ùÈ 0 i Åç ýöîï ûõù Ò t Ï ÑùhSU ³ÓÓ2ÚÄÛ ü ßÅ Ü Ì mXÁ âét ßî Y iR½ zãq0b0E üñ1 â y ßÆY ò E b dWr ç hÏy Þ y z R¼m d Æõ m y V À Ni N cü MGÎ6 yÊò ¼g ½ Í óè ü îÓª eßðßu U ó Q û6 v çÛ úö euQ açÍÍEVv E pJ Ù À ÓóQ ¹o D Z k û â ø i 1 Úª5l 0 ¾ jE øñc Ü8 âÅ 7wE õµûx HÖë lV Ë6É þ ξ ñº¾þÇ5 åû yÁ g Wß xGL xò É û uÉ AC Í7qHèâ ¼Á Á þ é ï Í K ø Å Í Iml aÒ m È 1 ì Øß0 wû ª TE õÆ Úî6a í ù ¼ ó Ho ïèü³HÖm i nsç F ½Þ ü ý EéªÎ ÇòpûÏ ä a Á ßÃZê LJE ÉY ó4 s A ÕÖxà é Ù5Ë o ü án ö ÿØç ºHyúgý Å 2v q p Hà t s FFÊ CLôFeâ pEzq á Y FæOú H Ðè ¼þqG oS I òx Så ñt Ê NE ìé ëä 1 ã iÕ 8 B æ Ñ Üà WÅMz Üiq E1 B MÜ Xí ÉÝuÒV ÞL O ª ªü DUQ ª 2 Äp ª Y c Âd 2 ª a²N B Æ Ä0 ªâ ª T Pd ª U Ä âz Á0 ªòà ªÊ BT å ª ª ª a2P É e AT Âd 2 ª 1 ª I ª U I B ª 1 9ô mé eÊp ãóV Ôù e ë ë ³K ¹j8 úú5 w i ÃÇ c Ïj ÿ ø Hi ÊÈØ ßWi Å ü 6 0t8ôA R y zÀÎoÐït¼ 8 H q RË º  ÿ iüX ÛÛåp8e² ë à Cõ tÿÇLBY Ýï ê hÕÏÖ 7P qój ì êb9 ÝÞ 5 W1 N oèzXcaÔ ß4 æ cHü V4ÕZ Km½ 9ó 2ÿÇi ûõ ó øÚ2 ëkÊèWö ô a b Ð7Pr UrküYª k sl ÖG ñ kÄ Ño 1 9q 8 ñ Dç Ø Ú ëN Ï y çMÆl Õ Å Ï øSKOýñÄÒS z uç þåV ô À ÉJr å ZÊ ÝÑÏ ðç ¼ÎVÿò6 dd Mâ Ø BÆ ¾ äì ng ÙÀù ðÌç ¹ËhÝw á IÓÚ ËÃWßh y ìªa8 4 ûÅ 8 HvÔ ³F hå 3 ¼ê ÀXÜZçbh ƹnJ5Í äÖôù Ü7æW lBW

  Original URL path: http://intranet.tcsg.edu/all_forms/Perkins_Signature_Form_FY_2015.docx (2014-06-13)
  Open archived version from archive • øzÕzå èEØ G H U ÿ uªúõÌ UÎ ý9 k Äÿ óë xÛ ßñb r ÿ y êS uË W ý m Ðû øz ê ä É ä È ï T ¹ á ¹ úØ ØXXê uî ü Pü ú ô î½ ¹X üy Ú óù 7ãߺÕzðú ßEãúþoõ ß ë w H6 ùµ ùú ýé ë ½õ àz ÿ sïØëßàë oö k 8ç Ò öþ çà T ðop9 õ âãéþ ýÖ N xý xü l W ú û zÇõZÿ ÖÌmb äý û Zë½7 Þ Ák òN ý ex 7 º ý sÈ Eí À üÛ óëÕÏ ¼ Á 7 mqcô µ Pþ ë ñ á ú øûñ zñë ü Ò R ÛüG½ý¼ õO ø ÍîÀ ä zëuë rmaôàÜ Õ û Ïû ëÕë ô ÞßAÈ Èµýû W ¹ æÂö ÿ lO½ ½ Wà lM ô Iµ¹µ Ãß ÁÖü ò Ñ ësõ ü ëÕë ¼Ø ìßü ¾ É î oìë ÐØ æífã é üº ºÑÉ ño ñ ÇÒ ý ï o 6 ý ê ¹ ë Ö ½ úð xê oÏ6½ ½Í¹ÿ mï o ú þà uü ý ½SÓ õâ Ð ny Ð b j Qù uî ýH Rm jú È õ Vüó Óú¾ ÿ è ëþ ï õÖúèò D qêü SïÜ ß J êy poÁ µ ñ ǽ ü ÇúÖ õ ïß àÿ â ë õ gVë À B H6çÞºõzÇúmø à äßú Ð ùujõîMÿ ù ú Zöç ðuî üñÉSsþÚö ÒÃñõ Ù û ìÜ ø ùÿ co ë xÜßI ÂÄ n ê ÖúÆ l ÇéÇ Øÿ ïÝXuÇý ð ý XØþ a ðà ÞºÞO ¼Gõµøãër l àÿ ¼ öÞõÖê tAÿ zââ ú ÿ ë õ ó O½u¾º ü É6ä æ ½cóêà p úZã o Öâöÿ X Ï j ß Ï æà è õn Ò ÿ Pmp8 ül õ æÞõæzØë ç çèo þ Þýë W ô V g O O Ç ë ÇÓ ozóëuÇ m Í OãQ ð ûÑêõë õ Xß à ú Ûû p à sÅ çëÀ áø Ë ú ú Oà 5ë p ü ý àútÜÛëï Ù ük Íÿ Þ ØûÑë xØ êþ s obmaï ÏåÖ Áàp ç A ê û êà hþFcþÆ ñpþ Ý A ÿ ²ëÛ sÏ ñ ÃÜÓÿ ïö õq rGü ûgüÜÿ Ruô6 u ÿ ßãߺ ßç ÇóFù ¼t ä Î Oö ì u Ç sø âÄsrl æÜ Õzð óÍù ÔÛ oUïõ ðuRzÉÊ Ø ßP X AýE ã öu Ü õú cý À ú ï W Z ñ Û O û k 7à ôäØ ½ü¼º r ÇÖàZß ÿ aï V¾ r ñù âææü ÀûßZ Cý üT ù ûî ï V xuÊÆÜ Ûý H ú ïê 7 ì ã Ï ¾ýåÖ ¹ ô ÿ Kÿ ú E ¾ íýë uÑ RG ô Ô ûÇ zc pëÊ êI âöãúsþ ï êGË uÀ Zü ð õÖúàA Ò ú ú àÞà ûáï Häý Áãò ºðMùÿ ÞºØë nn 6 Zßï ýÖÇ J qÅÈ Ôý ½Ï7 ½yõa ÿ Òÿ aø y ø z n¾ papMÏ ó ð Î õäþ Oɽ¹ î ë ý r 8þÕ þ 8 ëb oÈ76ãñï ë A sp â ÞýÖÇ Ók éôàýEµ z Z½b Å ò8µþ çé Oø O uoNº õ³iú 8 æÄð c âÆÆå ¹µïõ òÀXÛ zêß Hâü OæÄþVâÖ ô úµzáô æ Sÿ Ãý ý ålÝ æ ýY ª ÿ bll ÿ ð7þ Äc i Ø AïÇ uÌ DX Oã ÇúÜ á ß sq 6 øþH ¾ Þ¹rllTØ 8 ñøúÜ û uÌ õ Í õã pG ÞÇòê wÁ ã ø7ä d0 è ãï àë b d I Xÿ ºuZõß ò qÇà ÍÇ þ ïà uÊà ßúý ú óõ ëïb uªõÊÆö ÿ Ç ëôÿ ëDÓ íÁ ôúßð mk o ê½rô óþ c ØýA O Ð ßø Õq Ò íþóùàroþßߺ zñÕ y q Í õ ãï J ý8ÿ GêQ ÿ ¾µ ¹ ýG K ¼û Uÿ ç þ¼þ Ö ÓýâÞ ÄSË ª8 ðn óô ¼ 7½ÏÔ x Àü0ÿ xÿ mï 0 äÜ ¹ü ú G éù O ùuªõãoðú Ü Oô ÜZö û ñú çú ýoQ ã Ç u ¹ªÜÛúÞöäé Xq ëþøî j ë þ p 8 nMþ ¹ ãõçß ¾ r ò êAãék óï U t à x½ìnoýAÕù ü ߺõs G Ôr Ä ð ðõ ¹Zü IµìmÈ7är ²þ S WÏ ì øàóý Øþ yuïË VÔGà Èþ Eüß ð õ ¾ xõîMÍ rA X Oõ þ ú Z Ë Â Èµþ òx K ÿ uê ÓÏê ý Á ÿ B n Ü ÿ çé ùuïÏ µÍø Áú qø ýÖ zíloÀ7 Ç 8 ýN½ZdõØ 8ü0ãÒ ïÀ û p õ ¾ ÕÁ äX j ½ÁãêM MÆ ò ëïÔ ùW ýmõ qõÒHçߺñùuÞ m Ì Ü bmþ ýÖ ë Ø ú Mø ý úþýéÖó 6 úlxà Acaõ ÿ ãï z½zßKØ ¹ú MÍ Á ÓߺÝzãÏ õ à ê ÐðOø S uÖ ýÕ Á½ O6úóý9 ÿ ÇÔs Ö òEÍï ë q õéÕ 7ÿ aõúZö Oéþ u zu aoÁ AÏ ¹ n½b ì ø cô ü ½u zè ð8 éË Eø6ã 8 ô zÝzÆE ÿ ë 7 áþÛߺ ë º½CòA7 õÕÇ t É K GÔ Ô ãߺ ùõÄ Èÿ cÏüRÖ ¼ ãø è ø ÅEÍ éçü8 ÕúákóÏÓü Ûÿ Þ 6 ß O ÒBðx Q õÕ½ ÆÀóþ æÂö õÿ ߺ ½ þ ð ü zÿ V ø Ç AõãéÏÓëï àë p6 r 7 ý ÓÞ¼º ô p qscõü ¹ õÕºãõ ëpy ç ü Éëò é O L Øßú 9KþUý ý ý ÿ ålÝÏüÒÿ 1õTKkðtÞßK F EïÉÒ ¾Ätè kçÖQô ªÖ b ÒÖ úûØ T ¹ ê Öæÿ En a ûª í o økX Á ÞO ÈëDÓ À6æÖa p9à ZÂÄ ù ïðõS u 7 ú þO ö8u i 5 Zà C ýHúÜ ac ï S þ Rx Ð ½õ Ö 4Ø 6 Æâÿ O çý ãê Ï N GÐÛÞúÑ s äØ Aÿ X ûª ÿ û6 ÖÀ è û u ¹iÿ rmoö à Ç uRxõË ñþ äó ü ß ïª v ß õÅÍ Í¾ Ö Ø rmþ øØßÞú ë¾JÚæä úöàûß Z r õ Ü þñïÝV½r ½ ïÇ úAþ Ö ðuªüúåý âÆà ë ïc ÔÛ ú ïªüºä ýnx ÖàÚ µÿ ÃéïtëG úr üyæÌJß Óý ½u zËÀäÿ ýçý ýÛ uÆäÜsb PoÍìOâÿ Óýo ÇU oYBÿ 4 õ ²ÿ Öºõÿ GôúÞÄ øæàßÞéLyõ sEâ æä ãýI ú ù ß¼úÑ9ë ÐßQµÁüþG b åÖºõî9 õ À ïßgZ 7 A¹ üØr ôÿ òëUë âÜ nM mb ǽӪÿ ÏÐ G aqÇø ÿ ½õªÓ x ä r ½Çà yþ ë rµîl Æç l9 M ñ ºåù py ónoÉ õ û ëUë Í Í û ëÇ Kɽ î 7¹ M ØX Çè Ð öÜûß µ ÞË ê ò uZ ëý ú g ìxä oþ7o ZÃëÏúÿ ëD XÚÿ ÐXÛ ½¹ þ ïNµ ¹ Ûú ofnOÖßí½ûóë Møµ Ü kX À ý ºÕzä Ð y Hý ¼ÚÃߺ X ù úßé Q ýñ ï W X Ðþnnoroùúý ør û ûzð½ øúsÏ ö zõªõáù M 7¹7 üØ çߺÝxõ ëÿ Puï ñ6 l ªÇ û áÖëÇ ù ÖÀ G A7 A ì û zëÝuÍ úp pW ô tÿ ë àë ð ðEþ 9 þ ë ëØë kÛ Oø óôÿ mï ½ qo àò Ò þ mø ýN G ÛÒH Zãò ¹7 î õ 6 Õp ª sþ ÏúÞý ½ç qb ý ½È ¾ ½ Ö ÍÖÖ óÍÏ ôz ëÌ º Oõµ ÿ ïÝo õÕ 6ýGéÏ6úX Á 7ÿ û Vë àß rIµÏö kÚÀ ÃåÕºãoÍ à 4 õ ë q lmÇôüþoý ãý ï õ 7æÜ à ê ë 0ÿ ý 6½ àZþõëÕÁ Òãú pooøÕǽyõºüºâGâÿ Ô 8 ùuÀÜß ê 7 éÏûϽ ùõÀÛòO þ D dýG ýr 8µ¾ þ7ïG Ksý ÞýûÓ ô oÇãéþ 7 ozãÕ b sø ü ýkû V ò5 ö4Ï ß í çññÛ oÅ õ Ï 4ÿ É ûý ý N ¼ ÿ FÙÿ 7 êÌ ýÃýd ÿÒßãߺ ç qüÑ O ç äÙ íýÍ ÿ þßþßþ XÙÏùæÝÛþm Õ úªUâäñÏ Ð Íùõ n Úúõݹ ß x¾ oÏ yõRqÖAÇ ß õV7 QÈú v ªõຠµ âçóõà ê¼ çôâöµÁ ÐØpM 77 û ëG ÀüóÏ Ã k éÈ ìõ ² ² ÖµÇ 9 ëßÞÆ ë éÏû ñ Þÿ ý ½õ ² õú x à OÒß ïª ¹ª oõ Ç K qþ¹ ½õS À ÿ Åìo ߺ ë úÜ âßÔÛQ Öºåksô ñf Óð ï TuÏê À E Í ¹ ôÿ ñúro öÞ Öºä ø¹ ÿ 6 Sý Ö ¾ªs 0 Ðý8¹ÿ l ¾¼ Zãà èM Ö ø ëϽõR ë øÜý s qo ÿ Zë X Ø ø ü ï WÓ Ç rl9 Çô¹Ryúÿ ¾ ßøzÕ úÈ üW Å úÇýçߺ ¹ plA6µ Öÿ Oñ ï O À R ØÜÿ ½¹ ÏÔûØô W ù Ø P ý8ú ÞëN O r µ z ½ï W ÿ x óau mïÜ P zA 6þ ÚÆÜý èzÕzðþ Cu ñé üu ß ëXõë p ýxÿ X é ï k V úö ý ð ûÀ ¼ u ðõÈ U 7µ ú5ÿ óôüñïÝz¾ t 7ú ú ëõ á µùõÌ ÕxþÍÀã þÀ Åýï Tq yEÍÉ íÁ WõúÞÂÿ ë µ ¹ º èÖ úðmo õ ýN½þ ý6 ôþ FÞ Çõÿ ÞéçÖ v â A þ ò 7 7 u Y úÿ þ 7 õ N¼O Z Y Ûëk ÿ mïÜzÕ õÇ Óô ž ä ß é æÜ1 µ ý5 çúû íëß ú àØ p ôäÝ þ¼ Þ µS g Mþ Ö¹ bop ï Ó k6 8 B 1µ¹ä õãߺõEO rG ò Ò8 ÿ SϽ õAã ½nmas i ȹ ú éï xuª º ú ¾ Î ý G ½ ü uôú XX O ÆäÞß õ½ïü n M nM ÔÛ Ïü Ýh óë úÜ ý H LõêõÕ¾ªl ¹ä cÈæßãýl èõ é W møü yµÊð àóþÛß Öøu ú ªÜ sõ õ zãn Åÿ Çé Çà zõôëuë oý éøú Äû ûzá Æÿ ÏÑ Ï Cr Þ¼º ø acþ Qï l ñë ú ã A O qÿ î Xu ly ýì à p7 n p8 ßKsþ ý 3 D Ï P8ÿ cÈ Óúqî ZÆÿ SÇäXþlo ø ô î XuÇ ÏÔò ð ÞºÝ o Ñ ú ZÄqpI ÿ aï àêà à B ÇÔ ñ ÖÇ t õþ Û þ ýM ÿ z Z¾½q nok ¾ Û öþôz qk 66¹½ÙxüqþÃßºÝ zè âö ò k oÈ ÖÞõóêÕë K X ýony ú px ý ê X Ö2lxú Áä Ð ý ï uÅ OÏàÜÿ Á Ïé ãþ ï Xc p ýmÀ Z½q ØóckÞÄX ú À ºÿ cú y ¹ Oª ìú Þ Oç ÿ oDù Á ô Ù U Û ß ¾úûõ ê ëÈ7¹þ 7 R ä 4 ß Uë ¹ àß ½õ ïÈú à cÏ Ö ýx áÕzæ Gõúz ú x è8 ¾ ùuËéùä éù ìxãê ï hõØV ÌA øÞßâ9úû Z òãÖOñ ðmÇÓ ñþÛÞÀë tOÖü p8äßéý ã Të g À ÄØóÍÅ È ñ Õzì 9 ýmoÁ¹¹ îµ µ ñõúp9âäXÛ oþ áÖºçõ þ ø ûÝ Ñë¾Xßè Åø ý ëõ î ¹ õ l ¹Òl8 ý çÞüúÕzä óô7 Ò B øý ï ½É ¹ü ä ãïtë vE ñ m ê êu 1ÅÀ þ óý Oéï Þµ Ï ëÈ Ð N ߺ q Þ Í q Á ÓÞúÕi k F y ÇÑ Õs õ î¼zðüý9 Ðqý E îµ ñn ä øç ø uâExuÈZö½Ô Àü ïyëUóóë ÒOúüÿ Ç uìS eM k ÇQú ¾úûðëÀõÈs n ö ô ÿ yÿ mãÕG u ý ey ØØß Iü ø ý ºè äò ZßSÇ67 ü ëÕòëÁlon k Ø ò þ ï ý d þ6 ô PO sø î½ ºÓþ Ü px õ X ÿ g ÿ cô î hpëÚIa n ab ê ë î à O þJ þ MÏ ìëÕý A õ ìGø EÏ õ ¾ P Æ Èÿ i Ù äÛüy ï àÀ âê 7çê Sþ õÖÿ z Ç76 ãêG ýOÙÖÇ ñË í Ð ¼ý ê o ão 6ÿ abu 8 þ ß Võë íu Ôó ¼þM½ë Áë ZßC ÛOÒâç k þÃÞ Ç õÄÙM Ô ú êloùçß¾ l úü ãó énO½u¾ Eî þ É e ô Óß ÁúÛ n ü mϺùu Zÿ ÒÄßé Í µýû 8 ú þÓj½¾ ãïÝn¼jzàGÐßòmý9 à9¹ Þº H ðO énm þõÇíêÞuë sþ âçè ÓÞºÝ t íÇÓ ãëozëuÎ â Çýaô 7 Mþ õÕ óë þ ÿ cÁú G Þ z ë þy I ¾ k áïÝn½x ø Ï ëqïÝo üx77 qÇÔ O õÕºâ s ýoôúi7 õÕºâ îEȵ 67 þ sõ 7 à ú qk ácÁ ü p ßýs ÿ ôçߺ ã ô µÍ¾ Çç ëï Xyc d ò Óéù û zêà PE oñ ûǽ Nº k k Ià ð Þ èõ N ý9 nAü õ oç ÏóDù kñþ ú û ü ëû yKþUý¼ÿ ÿ Ö5û ä Í ú³ UF¼ Èú ÆßNWéêÿ Ø YÇY À äÚÂä Mì öþ ëÖ ëÀ ý X úrH ñÏ S rM ÿ çþ7îÝh ¹ þ W X ÿ ǽúu ¹ Éÿ O à þ ýééÕ È¼ Ø l4 ø 6ÿ ûßU r 6ôð ÞÜ o Ô ÿ éïà 1þ osýH Âü Ç ï TõØ ý ½ â ö ãï TõËý ï ö Ñ sô ê õ ó ï Tý½s GÖÿ ÿ õ Û ßåÖ ë ì b ýUøà ú ðþ j½rPmôú à Ï A ÿ U ž Aþ 8 ß µ y õú õ ªÛÞú r Ür ¼ Ïõ Öºïê þ ú mý û u à ÍÆ A ¹ Aú îªO Üÿ 8 Hÿ ý ÛçÖ¾ z Ôÿ ¹ü 7 ê½s 6 KX r æç ý ï W þ¼Ü ¹æö åE ÿ ß ÃÖ øãÓþ èH çߺÕqÇ À À OÔr Ïúß ß¾ j¼zä òE É Ç úûßË uÕ o Ï ç ½ E ãú õ ÕG þ Ccú ¹ ú O ûß ë EÍ ÜúH 6ú è ýN k ï Á ñqªâß Á Óߺõzè nnoÅÏæÄ sý û ÚæßAÀµ üEÿ Û ãÖ ½Èü þ áÀ Ü ñïÜzñ v Gêüp 6 Çû Ç uªÐõî r nGô À kûõ ñ I ß þ ÿ 9ã öç ë õî P ëk Çú ë v ÿ Íî ýC À ͽû uâ ßú k 9 ÚoþóïÜzõ t µïaù7 ÿ Çû ëuë¾o é Bß ÛñþõïÝz q¹Õkþ Ø nMù µÿ Ãߺõzñúÿ pAµþ ÿ K ü ë u Òß mþ H½ïp ü ïÞ½ pmô Øþ ÙúñïÝz ³ Ó éý8úò î fÖ ÿ XÙGø O½S cÅ þy Ûý øû o âß øü Áàqksô ñ ýùc úÚß þñïÝZ ÚÃ Ò Á7 ýÖ ôz XÈ ß ö ÿ º ö oðç õ ú QïßgV Xë Ø x ãõ ûî ëËçÖÇ y¹ ãêmõþ ÿ Qô ¼ ¹ô y ç ÿ oCù oboÉ Þ Õ Þ¹Û 8 Ö½ÿ Ø oïcùõªõÎà qõ ÏúÄñp û óëDõÈ è ðt ÿ ïcªõÏ ÿ Úß ê ùàÿ Çô îµ AIú Ç6 O ñ µ ² ÖÜ0 r ô ø ø øu ¼ ÿ Qn ÍÈÿ þ ½õ ºä þ n þ ò q ðúûßU ÿ k O7 þ ß ï z¾ þ 7¹ü ö à úû U rú éø ì ú ù Å ÿ Á ÚG OÙÕkà ØX çñÇÓê O x k µ â ¹ þ ýNµ ¹ ê ùâçðyãð Ø éïÝj¾ wo ëÝrµ ÿ Æ ñ àÿ zë À ÿ ï 6 ñÏ½Ó uÙ qõ Áoqô6 ý ï v µ ã èo Íýû kç ôü ß H 8½ u O ÿ øýmÇ û Zë ü üÿ þ6 ߺ qªâüßP Wüû êÀ nmÉ lO Ößñ ã ºä µ¹ ä ê ¾ ÚÃü î Ï ØqúI Qȹ¹ éõ ߺözã u ñ îE¾¾ýþ ½ V öÒ kéúqnyàÞÿ çóïÝ ì r H 9 ÃÕq zð5á ß ª 4 Íïø ûoz ã mÏ b Ç î½òë où Î ø noø î º ÿ X M soö6ÿ y î½þ ½k OÐr à A ý õ ç öÚ äÿ ¼ÿ AþÃÞñN½ VüØ ø ô ßñ ë þ ë p ýóêÙëÜÿ ê ú5Á û W E nW ø çëï áëuë H¹7 6 ËÏûÅÿ üxWÏ å õü Áâ ü û yuÆÃñÇ7þ êHüÿ ëuë³ ô æÂÖºÿ ãú ë ãòë O ÜÞ ìOû þ ãà zõÄ aý Öâ Ä â¾õóë 3 ½þ ì oðµ ïÝx uïÏ p ø ã P ýð tO ÅÏø ï ýN lpë å k qÿ ïßàëcÓ Ûê9 ýO ü éï xu¼uÂß 9 µ ü Î ú C KÛ Áú E ak ý þ û uë q ½ì ñô Óߺ zèÜ õú ý õärHç ñÿ ë ý 0 yú ÀrGÖþõÖøu ýóêÀÓ º õÖÆ êÇ äðßR Í ÃߺØþ p ëk éÅÁÿ mî½XuÄ ÔÜr Ößï ýÕ XÈçü Û þ ï luÄò öú ß O X ü ÛkÏåÕºã; ÿ ãþß zêÃäzák ny çýký 6ÿ ß V 6ü kqbEþº õÕºáÏúÖ þ O õÕ 1ç n9 MÀÿ XÜþl ªzu zà Qà öµ ëïÞ Bÿ óþ ï êzß õÿ T ð ü þÇþ ï ùàñ ß 9 ýåÕºÄ ½ïù o ½þ ú üò ô Iÿ zú ÑêÕò X nH þ éÇæü ëòêÞ tlEÀ ÇÓëk Mø íïï lqë ¹ÿ Z ú y Wë ä ü ÇñsþªÜêÿ oï àëc sø ÿ Þà ín ë lT óô Ü ÿ q H óo ä ÀãÞ ÙÕ ù Ûþ âÿ Ð ý6qÀ ç þh ¾ b9 ãÇS l æ Qÿ oÿ oÿ W i þVíÛþm Õ úªKý Ü ßWÔ óaÀä öÞÄ óÖEQ êmê àqÀ ¹ X ùú 96 ý8 uSÖK 8å H ñÿ çÖ½zíG oïÔê ù ¹Ø ¹ÿ b9 ümaùæþíN xã C bEþ XZÿ ë Èýìu ¹X éô7 M¾ B Ø Të ÿ ô ÖÄÿ ½ûß z å r8 ópO àxQ n ã Wü d æÄØßënoô Óý ½õã cê õ ãUù ãÔßOÀ î c Zäÿ Ïã õ Ö Ã Zö ÿ éÅÅ Ü ¾ Hë óÍ Å ÿ A ï ýÕ ræß Mÿ R 7 ñO u ðuÈ ùà UïÇ ÿ óÇU ² Ï ² û uå Ï Õr ¾ÿ mîÜ Ñ vVÀ 8 kð Þà ë ub õü ëÍ È Kþ ûÓ ÖdU õ çÓÍÿ 6 Áæþ ÕO I ý ÌAþ ÿ ÞúÑë Éþ¼ÜðmÀú üßý u ¹ ³ moÁ½ÿ ½õ ¹ A ú¾ Êñõ ߺ éÁú H ý Ãý ûßZÇ t9õ ½ n ³ý ½ç õî¹ A ÆÖ âÁ ô½Ç ß ç ºå ÀæÇó ² ú Ø õ Zë 7 üA ÔÜ ÏÔþ à ùuªõÈ éþ ý uÖ õ½ ð6 ßÐßü ý ºïOø A Óèmn O ëÇ ÿ ÿ O ì Þ½û c ZßáÅÇûoñ à ïÔëß i Üp Zçñpmsk ú ø Ýzãn Gõ r ý ºîæàþx ¾ ä ý ósÅì Sk snM oz Ç ÛW O M ä Öê è À úMì Ãü ãþ õ ½zêÀÚß aê óo óÏ S iúý æßë õú ïÔëÝp ö ûßâü ûozêÕ toý Å ñþµÉ Ø ìuî4ë ÜýA7ä ÞßÙ¹ÿ õ½ë ÔzuÕµq à uºúõÑ ëÜ ßúÛúXrmï o ßë͹ä ôÿ I î Û Åù l 4ÛQÿ õ ë Þ þ ðl 9þ Ͻuáå p ø Ð lH çߺ òÏ rOÖ üÛ IãûF ø ïÝn½x à Iþ ãòIÕþñîµëÀõÀ þ Àscõ Ck ßï õåÇ z þ Áþ 8ú î óïÔë 0zâ ë ý O óùçéôúû V uá ü I ñ æãò èç ëÇ ý ù Ü Ü õ Ë uÄ ¹þÏ ü 7 ¾ ÿ ëuôë äp ü ó i õÕ Ã õ ñÊ þ ÿ Øÿ Ë ÐuÇü xþ Ûÿ ¼ N ì9 6 QÇõú õ ù ëôÿ ½ ßêA züúßXÚüØÛ Iÿ aô þô ã D ë ýA µÏ6 ï o c õÇ ul ÈÔ ØÒ¾ þÿ a ÜÜüwí¾oý ÃÜÕÿ ÿ ö õq r7ü üÜÿ 2uô õ Ý ÿ ßãߺ ç aüоN õÿ O QþË S ù æ¾Qÿ oÿ õqúÆ p ånÝ æ ýY ª ¹ ÿ ëX Ùn æö è 8â ¹ O ÜXßþ5îÕãÕOY A½Å úþGÐ Å 7úÿ Ä öz wÁúXßÔO ê çéï Tõ A½ù À è Ïõ ºuRzîÀÿ þ ú ¾ªOYWëkðEÏÒÜñÇÐ ÿ À ßZ kZü 97 î ü ÿ xà þ è ¾ ÖU 8 úoÉä ê½ þ ýN Mzî ú ôô öÊß I ¾ úä ü 6 ö ½Ø ý ßÓ hÐg Vú Éç ô7ÿ ñþ¾ýà v 6ãúÿ í ½ÓªuÏOÖÖú sÍ søµì ÿ îµ z üñ Ç S úÿ ú ÞúÑ sà M y cý ü þ ûÝ kç V ëÕkûzæ õ sþ ãðly ¾µ w pok ¾ rop ýN½ À xç sÏ û U ÿ Éü ýxà ýëÞúÑ woðµùÿ ñ ñú ßZë ÿ R Qkplx ÿ ì ú ê 9üòlHúÞê o ¹ÿ mïÝz FæäqôáI µ r ô7ü ÇZ öú ø¹ èMϽõªþιi7½ ù µÇô¹ j½v ÿ ø M æÃëÇûß uêúõÚ ÏøýE¾ ür ë r À O ÜðÀX úÿ O f ½ Ðq I þoô ú z ñ ê Ç úsïÝj½xØÿ Á Ü Ô Ü ß ôëÌokóbmv 66µ Á ßR Øû û ñÿ þ Ô n âÂÄØ ÿ 86 sozëÝqà Ákro Cn ÿ õ ïÔë x cý ck Iüý û Ö¼é fúÙ ú ký þ ý õÖ ô ù IÓÉúØ ßÞºß HµÅ õ ½ Å çëþÂÜÿ ÓÞúõ úë Þ I ëý øú Æ1 Áç Ô ø½ þ î õÆÀ ëô Ô Û Ï½S õÄ ø6þ Cý ø Öþ mô ý þ yuî½ 0½ 7 ÓëúE Û Zÿ ï òóë µÁþ â ùú Áÿ mïÝoíë QpmÍ mý ÿ x î ßë è øäý OûïðÖ Øþ uý ú ÅÀüú ü Vë ýyä k Ä Ä t Æö Ë æü ý Ûߺ Ç º G ÌOä ÚçÝi à nmsn sý âß ýoz l ãé ÿ þ 9 ýÕºîÄ ¹ú þÂÞýþ Ë o È aþÓ x è ÿ N ò µþµÉ ³Å ã ýÕºãaù úr M þÜÿ èõ¾ ò Ø ÇÐ ö QïØêÀõÙ Äÿ B ÆÖ ëÁçü Ôùu¾ cù6 þ ú Ä Ø z þ õ 7½Ç õÖúà ù Gõà kë O º øµøúÛ Iäð Ûÿ ¾ ocÇ ÈúXpM Íÿ Þý su½ ø êà ÿ ãß¾ oÏ Z 67ú Åmôâãóoz Ë u ÿ ÇÔ y ø K ñþ î öõâ8üóqô à ëÕ ì8 ï ¼ À öÞõÕºÆ À 8 ÚÄ Ï ýçÕ ë²5 7 ã ü êz ú ðmk aøý Úß öÞýÖüøõÅ ó Oø yozêÕë µ ëoð bAÿ ð þ ãþ ½ º ë þ oêH ÓéÍ Þº ë ½ õ ø Å ãÕ VÅü þi ü gûÏÇnÛ È Ã Õÿ ÿ ö õq r ÿ N éú õfN¾ Þáî² ÿÐßãߺ ç üÐþNñùéQ Ç º ý ïý ÜÕÊ ò mÿ ósþ XÑî ü û üÚÿ 1õTâà Ò ½Éü Å üoñobO ¼ Óüoù æã oëîÝk Àh öü ü nMî ¾ ÕxõÚ í 6ü Oü ûü Tõß è Éú GúÇò ݺÑë ÿ X OÐ Ak êOûïÇ ê D cø ÜóÁ Ϫ j Þ9æÄ 8 mï T ºæ OÐ mõµ¾ Aý àmýIü ýxþ ÞéÇ W ê qõÿ Ü N cù ¾ ãê ÿ áï TõÌ óþ½ÇâßÚc R h 8uÌ Ïø øý ïÓª å ð sÈ ÏçÕ Î¹ âßO àý Ó ï Vµ ÀâÂÿ ìnOçýUÁ ¾µ ¹ ä Èôý ãý úqôÿ î zä8 ÓcÀ Z ì ½õZã ÿ W Xò Èä ÓcøúûßåÕN È E ó Éÿ ï äý Ø ÿ OéÏ íÿ ØûßË ¹ ð ¹ ì ãQ þG½ ªzè ô ö è úÛê u ¹ ßÓ ÿ ³ â8ÿ cø ûß½õ 0 üÚ 6¹ úqÿ ¼õRzä Å oéÇ ý ÓþÆþýOQÖ vÿ æÃè 9ã ùõ xõÈ aø ¹ Ú Ü õ è ½õ õáÈ µ GûØ ÐûßZ zæ ïø ÐñÈü ½pëUë à M Mþ Ïçëï kÌuá GÐ ý äÿ æö Z n î ½ù ñøÿ ÇÓéïc k ½rU½ þ íïry sþ ïÞ½TõØ üXò8 qq óþ ÿ ûz òOÐX ý Ð ïm K ë w è Ð ½ ½ Ù üÿ N ÿ 6à Söõ ³ X ÞÜskX ÿ íÿ ùuî ú Þç Çô îµ ¼ roÇ õÖÆ1 Qp ö y Oðÿ ëÀùõÑ N àß ø ô ãÞº ë þ 67 Öãéùþ¾ å GöIäÞ þ¼ ëþ ëåÕ àG ën Fÿ mïÝl mô üÞÿ òWê µÿ ã õóë Ó oÈ ÿ bGçò Çø î uÑ M o Ï 7 ýçÞ íë À ö 6 ú Óúû ë Ðso ï ãÖê8uÑ rß sk oÕÏ zÏ ë Iâ ú À ü ë å d Ô nJÜÜ rOÒ ÿ ýoz5 o øý6 ú õÿ cïß O è ñ B ê o or cø ØÛ û Òö ýk H Òü ëuë ÔH þ ú Çý ýûË V y Ò ëp øû ä Oû Ïôä ¾õëÕ uÆü þ ýO7 õ ü Ï ÞºØÇÙ Ïø 9ÿ XZæß è à ÙMÛU Ç Oø ÑóêÕë úØ x sþö û W Öÿ Ç ½ë uÀÛ l Ûó o ½ ½lq á Aõ U çñ 9 Y ü ü ë u µ l È ô7k Þº þ p ócqÀú ÇÒä X þEïX XS ú øØ ÿ úû t õÕ ë ö ñê ýoõ ÇþµØ E ú Ç þ7ï Ë gU aÉú ù þ ßÞ z âEìA Öüß Ûëþ ½un sÍÍ ô ¾ôzØÅ âCZÿ Kÿ çú ï zêà ëßéôµì ¼ oz d õ ë õ î â9½ Ç ÃðGºÓ ä àà 6 óÏø ÿ Aý ë 5ë r ¼ ëÎ Çôâãè Þ½ûü Xc bþFöÿ Jø¾GÒý øµ ç sý aÞjÿ ÿ ûOú ¹ þV þn Õ ú û zÈ ÿÑßãߺ ç ìh H ÒÀ ü Ø Ü ÇÜ Ê ò mÿ ósþ XÏî ü û¾ ß õf ª Á óqcþ¹ õ Æ ¹ ú Aú þ xúû U r ý ßK ù ¾ Tõ Ä öü l 9 ÒÇ ù Õzæ Åì Ð Ïø êµÇ ÍÀ àqn ÄÜ ê ÿ ³Ç Áú k XûØëG B Ó õ ÕO Y ú ëõçéÏä ý ãߺ ë ½¹ ý G kð Û W ÿ ÒêEÿ ä ñaïÝW 8ãò â ÃÞú å ÿ ZÄ ßý ý õ úþ Ö¼ õÌ üßéô Ü ý8 ÐûðáÕ ¹ lAÔM óÀçê ýäû ãÕN ä Oøó éªçüI¹ Z Ç õ Á ö66ÿ X ßU r l E¾ èy ü Þú 6 Ä ZÜóÈçóoõÍýìuª ¹ ðÍý þ ìO½Óª ¹1 Aþ ßê Ç ë rA LnÖ ÿ K À à õ ¾ªzæO R Ø ÛÞú vü Ò Å àp ÿ ï ¼Ûú 7 ½õ ¹Zÿ K ZÜ Æü Ïü Þú 8æüýn ; N Øûß ê r ¹þ ýGÓü Þ Þ Ö çaÁ üÝmck ü Ïøûðë äë Ïükè8 éø ¾ k À ð8ü l O ýÖ Ç à xµ¹ ëûßZ Y p ü mÅ ÛÞßì ú z½ óÈÿ i Üq ëô ºuªùõÝÿ X Á½Ç ð ö Ï õþ µöuß úXj ÞÂÖú ï uîE ãúý 7 6 Ö ¾õÖºì ñ ÏÐ mõ ¼u wnGÐ æâÄý úþ uËÓÈ ÜÚÌ ù B ón ÔÚÜX úxÿ Þ uî¼ Ø üóù àmcÀÕôúr ü ãߺµq i ò à õýMÅ ç zë paêú ož ã Üñn ë ÿ jÿ öãéõçé ë W íøäþ Öà ÿ Ü ùâä ãý ½ ¼ èð þ ½ ý Öúû V ú ö ø ½ õ ðuÑ úñkÞüÿ K 9 ôú VÏXÏÔqõàé n r õÿ ù Vë ô i õúÛé Ö zß àÚ àÜ tÛò Äóù î Rzáø asý íÅíïTãëÕ ý½q ð ð Á Ö3qÁ 9 ë OÔ ÏúÞõÕ ésan Öú uë p ù ÿ 4 çú ²y ëñÛ ô ôÿ ø ç5 É ûý ý N Ü ÿ V ÿ 7 êÌ ýýdG ÿÒßãߺ ç ÇóAù W ókX Óúß N àO½úu éÖEæÂÿ 8æÇéÅíù êu nmqr Âÿ Cvÿ y ðuSöõÊÚÿ Øsv öÀ p võëYõë ãúX Ô îª Þ ½ ý Öãõ oëþÃýã àê½sý Ðr4ß Ï è ý u Ë J ü bH ÏÔ ñþ éovëDõÏ ç ÕÏ ÐXÿ îªzð º ëqê è ß óëG9 dú ðµ Ü Iãýo Uë þ 9 ÄÛ È ÒÖäû U ½r ÔpI7 ¹µÈ6Óôü ïc ¼ºåɹ Üÿ à nOô ýþ ¼zä ÿ Í Òþ Õ râÖ³ r ôä ëÕë ä ä ßú ÓëïÝT õÌ Aÿ cŵ à ë xu ôoñ ýÖºì òEÉÿ OÐû Z x ë mÀR rx ýO Zë³þûý õ î½ õÿ øßüWÞúõzîßí ½uî½o ßï ¾µ v êuî Ò Ãò Ô ð ½yuî½ ý Qþ ßáÁ î½ º ý ÿ ÈìM¹ êuîº ðõ¾½oö ú ø õ ªu ½ïÔë uùâÿ ï Çߺõ tG ZÖ ü ¾ ýÖúêß ø ãéÀ êc Iþ ÿ én ê tyü Àúÿ ú ú êu¾½n ÿ Âþý ºâGÔ ãý K ã O ýJùuºðÇ Zà O ǽuàs Ðñsp ë Óý pêÕë ù Ã Þ ÿ y uÄ ö üÜ xþ Ðû ë Hõ þ 8 Ï u¾ o ¹ ÛP Kðn ÛëïX l éùãê9 ü 8 õÖúàGüSý µÿ à ë 8õÇ s ðI 8ak 7 à l ¼GÓ Çúÿ ãsoÁÿ z î Û þðA ÇðGÐû n x à Ê úÜ âÃëô½½ëË TuÑ mô ù6ÿ í¾ úóï n½qãéÏ ý ýòëxüúê þ X ú Äÿ ¾ õÕ õÕ¹ þ ÿ M éÁ ôÿ R ëÁ ëï o ð úspl ãüG½ ú õÁ æ ü f R Ú x êÃ Ô âÿ ðúØþ Þý õÀ ýAúrl õ ï un Ç7ä þ O ÿ ï ½uo ë Xsp äÛéþòmôÿ ùu ê9 üósbn ½ÿ à 8 ÓðHúóp ú ùõÂÖü þI Ónl Þ ë që úý ã ýÖúáôüð ö6 lHçè ãýëÞº ã D ð6 ÓéýM Çéï V p7 æÀý8½ì ¼û Ï X ô6 N þÀý ûóêßg H é7 ßï 5ë p Ð7 àA ê à Vã þ½ ÖçÞº À H æöäý ûݽëÔõ ô õü ç süоN üBö þ u7¹³ å Ûÿ Ûÿ ÕÇë ½Â ò Ýÿ æ ýY ª N8 Õù ú m þß bN G Wæÿ ß ÅÇ ûßçÕOY o Øý Åþ çà uÈ õ ò Õ Ék ao O ³ y U ¹ Øs ñÈú sþÇú ú ë ä ö çë Iâß ê ïíê J õ Ó ÇÔ m öþ ÕO ø6ü ëùä À uRzçÏø ý y ½õªþι ö ü pHä ùuS ÇQçúóô sn V GÔs 𠾪zåý8à Pn ú õ âÖ cª ¹ ú óÍì Û VÞýÖ óë ÕþÇ Åÿ ü ñý ½õ Ê ck Íÿ ÞÉ7äßý ÿ ê½ ¼ýG ýç ëþÛÞÇZÿ Ö ÿ úóÁ î½ ¹7 è úÿ ô î¼ ñçð Óð x uªõ Ó õ ý ¾ ÿ gè ÖÀ E õ øþ ýoëÏç aïÝZ½uôÿ z ï ïTëß É K pT è ZÜ çñ õ Ï ¼zè þ õN õë ½ Ü õVúýVÜÞÜ ð û Ùà 8ë ÚÇ A ú ÿ zë g rA P Óè8äþVÿ ëûÑêÞYá ý ú ú ýçÞºÞzàGÔÛóô þ õì ¾õÕ á Hú j ßOáO ðoþÃÞ ZÖþ úqôú êÝq 7 Úà pmaýAõ ÿ Æýøõ Ë ü oõü ï ½ ÔS uà ã l õÅÿ Ö ãÕ¼úâ ½þ í 6ú oz n ³ ØÛ Eµ éb lÄÿ ¾ ë N àASô7 yüú Áà ûóêà ¾ 6 r9 ÿ ÞºØûzÆ ÿ ¼ ø Wë PþÍþ ß Ü È û ÞºØë ¹ OWÒÂÖÿ kû Wë à ô Ç ñ ½ çÖÇ zé Þÿ ñõ qmGëÿ ïUêà ðç A à5Ç àûñ Vûzãþ ükÕºàÖ ô B Ä OǽR½Z¾uë î SÀäñɹþ¼ÿ ¾úûÕ µiÇ É¹µ Íÿ ây ø ½û Ë W ë ú Ï O Ó uë q¹úryúXZö½ÍÅ Çûß uu õÖøul Èã æ ñ éoøÍbßùnýµô ï5ÿ É ÿ ý ý N ÿ VÕÿ 7 êÌ ýà dG ÿÔßãߺ çz üоNÿ å ÿ àyê Ö sg ÿ ʽ ÿ ÿ Ö2û ÿ ïÿ 6 êÌ UIú ù aô qô ľ ¼ºä ó ZÖ ß ý ûª ¹ÚÇéÇ6 Ò 4 x ¾µå ÿ ÖÇ E Ç u ¹ ÓêMÍ Õ È ýÕO úóÿ I6æÜ ÿ û U8ÇY ó x¹ä Qÿ oþ ýO üßñr ôçü õ TõÌ ôçWçñøú nß ö Ö Àçú Sþ¹ ÿ ëï Tõß ðl8 W üþA ¾ xuÌ ø ý à ÿ Þ øg uÌZçó W ãÞú ç ý ø Íì8ú c ôÿ û Z4Ï mÈô N ßÓÞéÖºÈ ÂäZãéýoÏæ úÛ ãÕO mþ À þ ô þ ú TõÍ ÕÀäp cÏ ½ÿ ïª lOæâÿ à ë dPÜ Ç õ éøâÄ ïÝW sô² Ç öÿ Sý ïåÖ ì à Ï7 l ñÍî ëï Wòë Ïãú k Hü òê r ½ õ ÞÀ k þõï hùuÎÜZä ÖçWû ýÖºä Ðók ô ßCþóï Wóë ú éc l ú þ ß¾ h ¹ Ø G OÇ mþ ½õ ¹ þ þÏ A ÿ ãüG½õ wan µô ¹ Øþ 6 ßÔßð Þéë ºçc û û ë v úÿ ï ûÐ îµ ½ø È Óúsb N ¾ Öºä 7àý qbGã Oû ë v øÙÿ lx î½ ß Ï ü ßåÖºä ý àÂßSþ ý ºö ø þò ÇߺÕzì ½ÿ ø ø p 7 Xñ õ Ð G yuªüºñ½ÿ üsø ü ߺõzîßP ù à êy ï ç n Ä 8 òO þü εQ ñÏâßÖÜ ÿ aïßo þx ôÿ H ï µ V Òÿ ãkX àûÞ Öë ¼ O ëý à ø û üúÕiÀõësÇ ÿ ü 7 ªuêõâ Û Ãü û õÑþ Ç æÿ Òþý ùçð Ãý ½ ¹çߺ ºëñõà Óó î ½bGûn øqï Ïüjßï ë ß Çû ë ò ýû uÄ ¹¹ ß ësÏãÞºØë ö Ô ø ð Ö õÖë Céô þ Ð ï ½õ Ï ëk ÞºÝ x ð Qpok ÏÐ öþýÖúáþ k Üßó ž ß zß È7ü l ï l OÔZ ý8 õ ÿ ø ½z èþ8ãè4Ø Á O ý Ï õÆÖ Aÿ ã õŽë g qÇÔ sþ6æßV ü k à o ùW úàEþ ÿ þÆÜ zû ß ú où ò îEÏ ñúÿ zun þð ãóõþ ü ý û º¹6¹ Ä ñþ Ðp Çý ½S ç ÿ mkp M k ëï l 97 ôµ øÿ åÖó 8 Oíqþ½ø ä ñï Z½q6 kzy Ä ÉÓb b ü úØë ã ê ä éϽu öõÂß çè Þä qþ ½zç O Ø Áú þßú ú 8 î  p7ýJ9ü ìA lmþÇÞº ç øµ Sþ Ô zû Ï þ Hçê è ¼ ëϽS W sþ à sïTëuõë ÿ ZÇ 8 7 ½Åÿ â ëåÕÅ1 ã õÿ Ä O zëu zãž 7 ÿ ÂÃê Øpx uÀý Öü ðoÍ Çü ëòë c cÀúÿ ÿ OzêÝp Ü þ Içéý ÒäÛñ ½zua Và Þöúóõ ü Žë pEï Á Ü þ ë Áã EÀ êMÿ ÓÞ ây ÿ þ o u ïçwaüоN ÿ X zêp ãëÇ æÎQÿ oÿ õuúÆOp åoÝÿ æ ýX ª 7úÿ RG úñÇ ² ãñp ñË ò Þú ë ÏÓòmôãý ÿ x îªzÈ ¹aôâßA sÿ o Zë ÿ ý æüý úûØùõ ¹ þ Äð 7ã û Uÿ 8æö âÖ6 ú îÝWü d Óq Zã ¼é yõ ¹ ô ÚÜ r êOäûßZë ãëþ¹6 Ð úóþøûßøz Î É7ç M ñ Õzå õÍÁ 5 ú sï WÏ ß Wú G m ö8õ ö76çú ø¹ Âßì î k G Zäßè ä n ïßgUáÖN j ç ðI Þÿ Covê½r ÆÄÞÜr 9 a úý ûª Ö ñ ô çú ý uÐ þ½À½Â s ï k D ô öú ô à ú ßU ö Á ÿ Ð ñ Ðóïêñë ýG þEÈ à õ ÿ pê ëß ýGÓ Åõ I ï Ö 0 ýnHú Í G½õªõØ Ässcô sÇÖÄ ÿ Ç½ç ½v ú kóþÇý¹ ì µ Y Ô øä ü ¼ûÝ Õ Î¼ ÞÖ bt êäéÿ óþ u rx 6 ÞúÖ Òâÿ ûö Ø µ ø½þ ùþ ï í½û uÊÜ ðGÒç þoý ûå ºö âÖþ ¾ v µ Ç ö ÒÇߺ Ûý ãþ ý uî 9 r Âür ûíëÕë Íÿ Çõ îµ ã ñ x ƽû úõ ôÿ yú ÿ ÅÇ S ußô í ýN½ ôÛéýy ûcïÝ éoö Q uî¼T çú ý ÿ Çü û W ßðO kÛð ØÜÿ ¼û sø6ú ôüýosïÙôëÕë 8 µïùãÓcny¹ÿ cõþ¾ ùuêõÕ å P ï ý üo àëuëÇ xà hÿ zëÕ pO ô ü ß t à ôzµzÆG óþ óþñï luãsõ7àÿ fâü ãô ñO ë ½q Éúÿ Oûï ½ujõÆÜ Ø ý ßP r 7 ï ë ç Ymý õýWú x éïÝXuÑàØ ÿ Å ½ óï Z¼zàVäØX í o áÖÇ yúØÚäÿ B õý WÏ À Éä ÿ ýãߺßÛ ñ Ü æà Í Ð zã X M ë ú ý Acþõï o xã øÙúroÅýèõn õ¹ çñõâìx ãþGï 1Õ á FÇèok 9þ ð Ë õà ø Ä 7 4û V ú O coÇøsþÃß Vôë ûÉú ü àÜÿ lu õ õ6 âö éõÿ n gÏ dskØ þ àßóýx æi 01 ýçýkßê ãïÞYêà géÿ à O Ö ßò ØþGºõa 8æö¹µÏ BO ý öqë ÿ Ï âmõ úþ8þ¾õÕ þ 5ZÀÿ ûÀ 9êÕ VÁü E OÅðmÇúkú Ïû ý ï5 A þÓþ C Dÿ kÿ õfN¾ áβ ÿÖßãߺ ÿ çyÇó ù ÇÔt ½ cþËßSÛý þßÜÛÊ ò mßósþ XÉî ü üÚÿ õT ùà ð ï ì Ûªu è Qü 97þ öÿ cïßàëUëµàÜ Åï ýA Ð y ¾ þ ¹ Áçë ý ºð õÿ ûÝz ¹ 6¹ Qþà c ê õ¹ Óè ôæÖþ¾ ÕO Öÿ áÇ Û x ÞéÕIë ê½ù DÙ Õcý K Ø 8õ Y Á Ú¹ú mõ þýÕzîÀ 6ü Ø ú ìqê¾½dþ ì ù7ú ùä Û ½rà yãüMÿ 7½ Àä ßçÕNzæ ÿ ò8ãÒx èH ïN õÏ I Ô Ä ÃÞüº ¼úæ Àj ô½þ 7 ãý ½ zåù NªO ä 97à ênEþ ÒÖ Òçý j½s ñþ ç I ¾µ ÿ QnA Eø ½õ ðõáÅî Fçñ; Üð çß ÁÕzæ Ü ¹úÿ ï k vü Í úÄ Ç ùu ³ G éýxú ï ï Z wny aco ¾µÖ ÿ cô ¾µ Óýµÿ ýþ µ ð nyô õú ö ýLuú ö Ø p Çéï oç ü GÓý Ôû Z ½ý8âÖÿ ¼ þ ï ½ GûÏãñÇ þ üO c lS EÇ ëk Çê ½ú É óc o ý x sþ76úÿ ú ëß 7 âÖÿ ÓÇ SÏ uÑ Cþ ï çßºß ø ï ì ë q Ç ôþ ü ú Õ õzã èH¹ ä é ôÿ ñë tA û ý ô OêG½uàzã ô 8 êmï n½wký íÉãéÉ úãÞºß mýyä ëøµ ò ë õ Ï Ry ÒÀ Ü íùçß Öë FàØð Kÿ P ê ÃÞºÝzì äÚßCôµÿ ëþ ü õG H¹ Ð ÿ ù ï õà u kiçû N þÛÞúÝxuß õ fÀÿ C ¹ú ù sÈä suµîyÿ ß Møþ ÿ ß Þº mÅ sù ßï õÖÇ zâ 66ÿ Xñþ ߺ ë H à Ï7½Èü5ÿ ÇÞ Ã qþµ øsÍ Ôý û õÄ Þÿ ý qqõ ½u zâEÿ üXÿ BmÉæßásǽ üºèß nnG úó ã Æà ëo ëÏôÿ Ç pãÖúê ä E 6 ànoù óǽujúuÄ þ þ¹ êµÿ ôzß M ü M ü GÔ è û CÍ qÁä þ8 ï ê l ¼9 ÿ W ÚÖ óïÇ nG Ü Ç nÞ Àÿ x ëÅ ý äØ sý ø Ö ú ã Áÿ cÇô uÈ ý ð ÐÛú Vë û z ¹6 Ô õþ ì ë uÄ ý ú ð Å õÖÇÙ W úòn Ä õ î luÀØqaÀ ÿ n ú ãÞ O Eì

  Original URL path: http://intranet.tcsg.edu/all_forms/OCR.pptx (2014-06-13)
  Open archived version from archive

 • TCSG | System Office Intranet
  access and instructions Placement Status Flowchart Black Hole Help Doc The Black Hole is created when a student s enrollment is reported to the Data Center for a term but then no enrollment graduation or leaver information is reported on that student for the following two terms The student will usually drop from the Black Hole listing once enrollment graduation or leaver data is submitted for them TCSG Career Services Listserv Find out what is going on in the Career Services Loop by requesting to be added to the Career Services listserv Enter listserv list tcsg edu in the subject line Enrollment Reporting Deadlines FY 05 06 These deadlines are related to the Enrollment Error Reports Reporting Graduates Black Hole and Employment Status These reports are located on the KMS website Georgia Department of Labor Contact your local DOL to create an account on the GWS System This system provides quarterly employment information KMS TCSG Data Center Placement percentages the Black Hole Graduates etc A password is required Contact your supervisor A Level 2 Password is required to access student data The DATA Elements Manual is available on the KMS website Section 17 provides helpful information for exiting students from

  Original URL path: http://intranet.tcsg.edu/career_firstthing.php (2014-06-13)
  Open archived version from archive

 • TCSG | System Office Intranet
  DATA Collection Methods Related Links UI Records Career Services Directors Career Services Guide Setting Up a Career Services Office Employer Job Order Forms Augusta Technical College Employer Job Posting Form South Georgia Technical College Job Order Form Job Search Request for Services Bainbridge College Request for Job Placement Assistance Moultrie Technical College Request for Career Services Related Documents Job Search Worksheet Sample Disclaimer Sample Procedures Manual Resume Referral Online System

  Original URL path: http://intranet.tcsg.edu/career_office.php (2014-06-13)
  Open archived version from archive

 • TCSG | System Office Intranet
  Office DATA Collection Methods Related Links UI Records Career Services Directors Career Services Guide Data Collection Methods Employer Follow up Forms Augusta Technical College Bainbridge College Moultrie Technical College Graduate Follow up Augusta Technical College West Georgia Technical College Placement

  Original URL path: http://intranet.tcsg.edu/career_data_collection.php (2014-06-13)
  Open archived version from archive

 • TCSG | System Office Intranet
  of Labor The Georgia Department of Labor provides a wide range of services to job seekers and employers DOL has a wonderful FORMS PUBLICATION section on their website Click on EMPLOYERS and then Forms Publications Occupational Outlook Handbook 2006 2007 Edition Wage distribution by occupation education and training level U S Dept of Labor Career Guide to Industries Job Search Career Overview CareerOverview com is a non commercial web site dedicated to providing aspiring career professionals and students with relevant reliable and up to date career and job information Whether you are searching for detailed information on particular occupation or just browsing for possible careers our web site covers hundreds of popular careers throughout the United States GeorgiaHIRE Find jobs and internships post your resume and more GeorgiaHIRE connects employers with college students recent grads and career centers Georgia Labor Market Georgia LaborMarket Explorer contains a wide range of information about the labor market and economic conditions for Georgia and local areas Information is customized for Job Seekers Employers and Analysts and Researchers Occupational Trends Georgia Department of Labor Occupational Trends Occupational Outlook GA DOL US Department of Labor Occupational Wages America s Career InfoNet Georgia Department of Labor Search

  Original URL path: http://intranet.tcsg.edu/career_related.php (2014-06-13)
  Open archived version from archive