archive-edu.com » EDU » U » UNI-PR.EDU

Total: 999

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  dhe aktivitete Dokumente Linqe ZMJ Erasmus Tempus Erasmus Mundus Action 2 Bursa studimi Aktivitete Hulumtuese International Summer University Quota 2015 QPM Ballina Për Qendrën Ngjarje Burime Kontakti Universiteti Historiku Organet e Universitetit Administrata Qendrore Jean Monnet Chair e Shërbimet APLIKIMI ONLINE SEMS FLETPARAQITJA FLETEPAGESA DIPLOMA Vendimet Rregulloret Vendimet e Këshillit Drejtues Vendimet e Rektoratit Vendimet e Senatit Doktoratat në procedurë vlerësimi Dokumentet Statuti i Universitetit Programi i punës i Rektorit Punimet e Doktoraturës Buletinet Aplikacion punësimi Fakultetet në Universitetin e Prishtinës Universiteti i Prishtinës përbëhet prej 1 Njësive akademike dhe 2 Njësive organizative Njësitë akademike të Universiteti janë Fakulteti Filozofik Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore Fakulteti i Filologjisë Fakulteti Juridik Fakulteti Ekonomik Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike Fakulteti i Mjekësisë Fakulteti i Arteve Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë Fakulteti i Gjeoshkencave dhe Teknologjisë Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit Fakulteti i Edukimit Fakulteti i Shkencave të Aplikuara në Mitrovicë Fakulteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj Njësia akademike vepron në kuadër të kornizës institucionale të Universitetit duke ofruar programe të arsimit të lartë kërkime shkencore ose krijimtari artistike Fakultetet e Universitetit ofrojnë këto lloje të studimeve të rregullta dhe pasuniversitare në përputhje me dispozitat e Statutit të Universitetit 1 Studime themelore bachelor 2 Studime master dhe 3 Studime të doktoratës Njësitë organizative të Universiteti janë 1 Zyra për Marrëdhënie me Jashtë 2 Biblioteka Universitare dhe 3 Zyra e Teknologjisë së Informacionit Këto njësi organizative funksionojnë në kuadër të Universitetit duke ofruar shërbime mbështetëse për punë arsimore kërkimore dhe artistike si dhe shërbime administrative për njësitë akademike të cilat janë të nevojshme për përmbushjen në mënyrë efektive dhe të dobishme të përgjegjësive dhe detyrave të Universitetit të pëcaktuara me Statutin e Universitetit Tweet Share This Page Tweets by Rektorati ADRESA

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Fakultetet.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  15 shkurt 02 57 Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina UP shpall K O N K U R S i brendshëm rishpallje Për këtë vend të lirë pune në Administratën e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina UP Urimi i Rektorit në Përvjetorin e 46 të të Universitetit të Prishtinës 15 shkurt 08 17 Universiteti i Prishtinës ka qenë sinonim i progresit dhe aspiratave të popullit tonë Në të kaluarën më të largët ky institucion i ka kontribuar popullit tonë me kuadrot e para që janë vënë në ballë të zhvillimit ekonomik shoqëror e politik të Kosovës Programi i bursave hungareze Stipendium Hungaricum për studentët kosovarë 11 shkurt 03 08 Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës dhe Ministria për Kapacitete Njerëzore e Hungarisë kanë nënshkruar marrëveshjen e Programit për Bashkëpunim Shkencor dhe Arsimor për vitet 2016 2018 Sipas këtij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kalendari e lajmeve shkurt Hë Ma Më En Pr Sh Di 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 Shpallje Ngjarje 29 dhjetor 10 28 Thirrje publike për shprehje të interesit për monitorim të zgjedhjeve në UP Këshilli Drejtues në mbledhjen e mbajtur me datë 23 12 2015 mori vendim për shpalljen e zgjedhjeve të përgjithshme dhe të parakohshme në Universitetin e Prishtinës Gjithashtu vendosi që në perputhje me nenin 3 paragrafin 1 5 të Udhëzimit Administrativ nr 07 2015 të Qeverisë së Republikës së Kosovës t iu bëj thirrje të gjitha institucioneve organiz 19 janar 10 16 Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të studentëve për KS dhe Parlament të Studentëve 2016 1 Rezultatet përfundimtare të

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Lajmet.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  Linqe Zhvillimi i Cilësisë Sigurimi i Cilësisë Zhvillimi i Kurrikulave Ngjarje dhe aktivitete Dokumente Linqe ZMJ Erasmus Tempus Erasmus Mundus Action 2 Bursa studimi Aktivitete Hulumtuese International Summer University Quota 2015 QPM Ballina Për Qendrën Ngjarje Burime Kontakti Kerkimi Shkencor Grupi Bërthamë Bordet Industriale Njësia për mbështetjen e projekteve hulumtuese Projektet hulumtuese Dokumente në fushën e kërkimeve shkencore Ngjarje dhe aktivitete kërkimore shkencore Qasje ne burime elektronike Revista Shkencore Rregulloret Linqe Kërkimi shkencor në Universitetin e Prishtinës Universiteti i Prishtinës është ofruesi më i madh publik i arsimit të lartë dhe forca lëvizëse kryesore në përpjekje për të nxitur konsoliduar dhe ruajtjen e përsosmërisë në hulumtime dhe inovacione në Kosovë Për shkak të shumë faktorëve Universiteti i Prishtinës është duke u përpjekur në arritjen e potencialit të tij në hulumtime dhe zhvillim teknologjik në mënyrë që të nxisë një zhvillim të fortë sipas kohës dhe njohurive konkurruese të bazuara në ekonomi Vitet e fundit u bënë përpjekje për të treguar një aftësi gjithëpërfshirëse për të përformuar më mirë për të demonstruar dhe për të ngritur vazhdimisht performancën në zhvillim dhe hulumtim Tweet Share This Page Tweets by Rektorati ADRESA Rektorati Rr George Bush p n 10 000 Prishtinë Republika e

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Kerkime-Shkencore.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  i Cilësisë Sigurimi i Cilësisë Zhvillimi i Kurrikulave Ngjarje dhe aktivitete Dokumente Linqe ZMJ Erasmus Tempus Erasmus Mundus Action 2 Bursa studimi Aktivitete Hulumtuese International Summer University Quota 2015 QPM Ballina Për Qendrën Ngjarje Burime Kontakti Kerkimi Shkencor Grupi Bërthamë Bordet Industriale Njësia për mbështetjen e projekteve hulumtuese Projektet hulumtuese Dokumente në fushën e kërkimeve shkencore Ngjarje dhe aktivitete kërkimore shkencore Qasje ne burime elektronike Revista Shkencore Rregulloret Linqe Grupi Bërthamë Në Bazë të Vendimit nr 646 Prishtinë 15 3 2013 të Rektorit të Universitetit të Prishtinës emërohet Grupi Bërthamë për ofrimin e asistencës teknike për hartimin e projekteve kërkimore në Universitetin e Prishtinës Në përputhje me strategjinë për veprimtari kërkimore shkencore artistike dhe zhvillimore 2013 2015 anëtarët e Grupit Bërthamë do të ofrojnë asistencë teknike për hartimin e projekteve në bazë të kërkesave të njësive akademike dhe lehtësimin e procesit të planifikimit si dhe për hartimin e aplikacioneve Grupi Bërthamë gjithashtu do të ndihmojë edhe në përmbushje të kërkesave administrative që nevojiten për çdo aplikim Për më shumë informacion kontaktoni përmes email it Zyrën për Zhvillim Akademik në zzha uni pr edu Tweet Share This Page Tweets by Rektorati ADRESA Rektorati Rr George Bush p n 10 000 Prishtinë

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Kerkime-Shkencore/Grupi-Berthame.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  Aktivitete Hulumtuese International Summer University Quota 2015 QPM Ballina Për Qendrën Ngjarje Burime Kontakti Kerkimi Shkencor Grupi Bërthamë Bordet Industriale Njësia për mbështetjen e projekteve hulumtuese Projektet hulumtuese Dokumente në fushën e kërkimeve shkencore Ngjarje dhe aktivitete kërkimore shkencore Qasje ne burime elektronike Revista Shkencore Rregulloret Linqe Bordet Industriale Universiteti i Prishtinës është i përkushtuar që të forcoj dhe intensifikoj bashkëpunimin dhe partneritetin në kërkime shkencore me palët tjera me interes përfshirë industrinë dhe agjencitë qeveritare Një partneritet i tillë do të avancoj dukshëm pozitën e Universitetit duke ndikuar zhvillimin ekonomik shoqëror dhe politik bërjen në mënyre konstruktive Qëllim i Universitetit të Prishtinës është t u ofrojë studentëve programe akademike cilësore të standardeve të larta perëndimore Për të arritur këtë është e nevojshme angazhimi i gjitha njësive akademike të Universitetit të Prishtinës që gjatë zhvillimit të programeve të reja akademike master dhe të doktoratës të inkuadrojnë domosdoshmërisht edhe palët e interesit nga fusha e ekonomisë dhe shoqërisë Mënyra më e mirë për të bërë këtë është mundësimi i njësive akademike që të formojnë borde të veçanta të cilët do të përbëhen nga anëtarë që përfaqësojnë institucione nga ekonomia dhe shoqëria Bordi Industrial ne FIEK Background and Thoughts on Industrial Councils

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Kerkime-Shkencore/Bordet-Industriale.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  Linqe ZMJ Erasmus Tempus Erasmus Mundus Action 2 Bursa studimi Aktivitete Hulumtuese International Summer University Quota 2015 QPM Ballina Për Qendrën Ngjarje Burime Kontakti Kerkimi Shkencor Grupi Bërthamë Bordet Industriale Njësia për mbështetjen e projekteve hulumtuese Projektet hulumtuese Dokumente në fushën e kërkimeve shkencore Ngjarje dhe aktivitete kërkimore shkencore Qasje ne burime elektronike Revista Shkencore Rregulloret Linqe Njësia për mbështetjen e projekteve hulumtuese Qëllimi i Njësisë është për të lehtësuar aktivitetet kërkimore dhe transferimin e njohurive Njësia bashkëpunon me partnerë vendor ndërkombëtar dhe institucione e organizata tjera që ndihmojnë Hulumtuesit në sigurimin e fondeve dhe në negocimin e bashkëpunimeve Mbështetjen në këmbimin e njohurive Ndërtimin e partneriteteve në mes të komunitetit akademik qeveritar biznesit dhe organizatave bamirëse Për të nxitur financimin nga jashtë të aktiviteteve hulumtuese Ngritja e shkallës së aplikimeve për grante në njësit akademike të Universitetit të Prishtinës Të sigurojë ndihmë operacionale dhe strategjike tek njësitë akademike të Universitetit të Prishtinës Për më tepër informacion luteni që të kontaktoni në email adresën zzha uni pr edu Linqet e Hulumtime shkencore dhe të mundësive http research explorer dfg de research explorer en html The Research Explorer contains over 19 000 institutes at German universities and non university research institutions searchable by geographic location subject and other structural criteria http www research in germany de The website Research in Germany informs about the research landscape in Germany and provides an overview of the research and funding opportunities in Germany https www daad de hochschulen wiederaufbau stabilitaetspakt suedosteuropa 20036 de html Universiteti i Prishtinës është pjesëmarrës në projektet e Paktit të Stabilitetit të Evropës Juglindore Rindërtimi Akademik i Evropës Juglindore Informacione në lidhje me financimin e projekteve mund të gjeni në https www daad de imperia md content hochschulen stabilitaetspakt 2012 projekte nach fachbereichen 2012 pdf Tweet Share This Page Tweets

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Kerkime-Shkencore/Njesia-per-mbeshtetjen-e-projekteve-hulumtuese.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  Sportit Fakulteti i Edukimit Fakulteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj Lajme Kërkimi Shkencor Grupi Bërthamë Bordet Industriale Njësia për mbështetjen e projekteve hulumtuese Projektet hulumtuese Dokumente në fushën e kërkimeve shkencore Ngjarje dhe aktivitete kërkimore shkencore Qasje ne burime elektronike Revista Shkencore Rregulloret Linqe Zhvillimi i Cilësisë Sigurimi i Cilësisë Zhvillimi i Kurrikulave Ngjarje dhe aktivitete Dokumente Linqe ZMJ Erasmus Tempus Erasmus Mundus Action 2 Bursa studimi Aktivitete Hulumtuese International Summer University Quota 2015 QPM Ballina Për Qendrën Ngjarje Burime Kontakti Kerkimi Shkencor Grupi Bërthamë Bordet Industriale Njësia për mbështetjen e projekteve hulumtuese Projektet hulumtuese Projektet shkencore Pjesëmarrja në programet e BE së Fondet Strukturore Europiane Thirrje për projekte shkencore Thirrje për punime shkencore Dokumente në fushën e kërkimeve shkencore Ngjarje dhe aktivitete kërkimore shkencore Qasje ne burime elektronike Revista Shkencore Rregulloret Linqe Projektet hulumtuese Tweet Share This Page Tweets by Rektorati ADRESA Rektorati Rr George Bush p n 10 000 Prishtinë Republika e Kosovës Tel 381 38 244 183 244 186 Fax 381 38 244 187 E mail rektorati uni pr edu web http uni pr edu LIDHJET Fakulteti Filozofik Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore Fakulteti i Filologjisë Fakulteti Juridik Fakulteti Ekonomik Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës Fakulteti

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Kerkime-Shkencore/Projektet-hulumtuese.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  e projekteve hulumtuese Projektet hulumtuese Dokumente në fushën e kërkimeve shkencore Ngjarje dhe aktivitete kërkimore shkencore Qasje ne burime elektronike Revista Shkencore Rregulloret Linqe Zhvillimi i Cilësisë Sigurimi i Cilësisë Zhvillimi i Kurrikulave Ngjarje dhe aktivitete Dokumente Linqe ZMJ Erasmus Tempus Erasmus Mundus Action 2 Bursa studimi Aktivitete Hulumtuese International Summer University Quota 2015 QPM Ballina Për Qendrën Ngjarje Burime Kontakti Dokumente në fushën e kërkimeve shkencore Joint Research and Technology Development publikuar 13 02 2014 Research at the University of Prishtina ROADMAP publikuar 24 01 2013 Programi Kombetar i Shkences i Republikes se Kosoves publikuar 22 01 2013 Strategjia për veprimtari kërkimore shkencore artistike dhe zhvillimore 2013 2016 publikuar 22 01 2013 Plani strategjik i arsimit ne Kosove 2011 2016 publikuar 22 01 2013 Tweet Share This Page Kerkimi Shkencor Grupi Bërthamë Bordet Industriale Njësia për mbështetjen e projekteve hulumtuese Projektet hulumtuese Dokumente në fushën e kërkimeve shkencore Ngjarje dhe aktivitete kërkimore shkencore Qasje ne burime elektronike Revista Shkencore Rregulloret Linqe Tweets by ilirkovaci ADRESA Rektorati Rr George Bush p n 10 000 Prishtinë Republika e Kosovës Tel 381 38 244 183 244 186 Fax 381 38 244 187 E mail rektorati uni pr edu web http uni pr

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Kerkime-Shkencore/Dokumente-ne-fushen-e-kerkimeve-shkencore.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive