archive-edu.com » EDU » U » UNI-PR.EDU

Total: 999

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  Senatit Doktoratat në procedurë vlerësimi Dokumentet Statuti i Universitetit Programi i punës i Rektorit Punimet e Doktoraturës Buletinet Aplikacion punësimi Biblioteka Austriake Fidan Svarca Udheheqes fidan svarca uni pr edu Homepage www oesterreich bibliotheken at Tel 00377 45 273 518 celular Tel 38 1 38 222 970 130 fiks Studente Ganimete Berisha bibliotekare ganimeteberisha live com Telefon 00377 45 273 518 celular 0038 1 38 222 970 130 fiks Përshkrim i shkurtër Biblioteka Austriake Prishtinë u përurua më 28 Prill 2000 dhe u zhvendos në vitin 2009 në objektin e ri Bëhet fjalë për një bibliotekë në të cilen mund të huazohen librat të mësohet dhe të hulumtohet e cila është e vendosur në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina Ajo aktualisht ka një rezervë prej rreth 4400 libra që janë të regjistruara në mënyrë elektronike Pikat kryesore në koleksionet e tyre kanë të bëjnë me letërsinë austriake ose gjermanofolëse histori letërsi dhe gjuhësi dhe veprat letrare të Studimeve të kultures Austriake Përveç kësaj biblioteka ka një numër të gjerë për filmin austriak të cilët i përkasin zhandrrit artistik dokumentar dhe letrar Biblioteka është e hapur për të gjithë studentët e Universitetit të Prishtinës si dhe për publikun e interesuar Zyrtarët e Bibliotekës Austriake janë zyrtar te Administrates Qendrore të Universitetit të Prishtinës Biblioteka Austriake në Prishtinë mbikqyret lokalisht nga Ambasada e Austrisë në Prishtinë Trajnimi i mbikqyrësve të kesaj biblioteke bëhet në Austri përmes qendrës së Akademisë shtetrore në bashkpunim me vendet verilindore Orari i punës E Hënë Premte Prej orës 8 00 16 00 Kurzdarstellung Die Österreich Bibliothek Pristina wurde am 28 April 2000 eröffnet und ist im Jahre 2009 in neue Räumlichkeiten umgezogen Es handelt sich um eine Leih und Lernbibliothek die in der Philologischen Fakultät der Universität Pristina untergebracht ist Sie verfügt derzeit über

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Universiteti/Administrata-Qendrore/Biblioteka-Austriake.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  hulumtuese Dokumente në fushën e kërkimeve shkencore Ngjarje dhe aktivitete kërkimore shkencore Qasje ne burime elektronike Revista Shkencore Rregulloret Linqe Zhvillimi i Cilësisë Sigurimi i Cilësisë Zhvillimi i Kurrikulave Ngjarje dhe aktivitete Dokumente Linqe ZMJ Erasmus Tempus Erasmus Mundus Action 2 Bursa studimi Aktivitete Hulumtuese International Summer University Quota 2015 QPM Ballina Për Qendrën Ngjarje Burime Kontakti Universiteti Historiku Organet e Universitetit Administrata Qendrore Shërbimi juridik dhe i burimeve njerëzore Teknologjia e Informacionit Shërbimi për financa dhe infrastrukturë Njësia e auditimit të brendshëm Departamenti i prokurimit Shërbime për çështje akademike Zyra për zhvillim akademik Shërbimi për studentë Zyra për marrëdhënie me jashtë Qendra për Mësim Tërjetësor Biblioteka Austriake Qendra për përsosmëri në mësimdhënie Qendra e gjuhëve Jean Monnet Chair e Shërbimet APLIKIMI ONLINE SEMS FLETPARAQITJA FLETEPAGESA DIPLOMA Vendimet Rregulloret Vendimet e Këshillit Drejtues Vendimet e Rektoratit Vendimet e Senatit Doktoratat në procedurë vlerësimi Dokumentet Statuti i Universitetit Programi i punës i Rektorit Punimet e Doktoraturës Buletinet Aplikacion punësimi Qendra e gjuhëve Tweet Share This Page Tweets by Rektorati ADRESA Rektorati Rr George Bush p n 10 000 Prishtinë Republika e Kosovës Tel 381 38 244 183 244 186 Fax 381 38 244 187 E mail rektorati uni pr edu web

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Universiteti/Administrata-Qendrore/Qendra-e-gjuheve.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  QPM së Trajnimet Plani i veprimit Qendra e gjuhëve Jean Monnet Chair e Shërbimet APLIKIMI ONLINE SEMS FLETPARAQITJA FLETEPAGESA DIPLOMA Vendimet Rregulloret Vendimet e Këshillit Drejtues Vendimet e Rektoratit Vendimet e Senatit Doktoratat në procedurë vlerësimi Dokumentet Statuti i Universitetit Programi i punës i Rektorit Punimet e Doktoraturës Buletinet Aplikacion punësimi Fjala hyrëse Profesorë dhe bashkëpunëtorë të UP së Lexues e miq të nderuar Qendra për Përsosmëri në Mësimdhënie e UP së e themeluar kohë më parë për qëllim të ofrimit të shërbimeve për aftësimin brumosjen kualitative dhe të fisnikërimin profesional të kuadrit universitar në sferën e mësimdhënies dhe të nxënies përfundimisht e filloi guximshëm përmbushjen e misionit të vet sa të rëndësishëm po aq fisnik Vetëm brenda periudhës tremujore prill qershor mbi 70 mësimdhënës e bashkëpunëtorë të UP së ndoqën trajnimin dhe u certifikuan për mësimdhënie të reformuar e bashkëkohore në universitet Programi i aftësimit si dhe përzgjedhja cilësore e përmbajtjeve që iu referuan bazave të didaktikës së shkollimit të lartë metodave aktivizuese dhe teknikat e procedurat e vlerësimit të vazhdueshëm të diturive të studentëve për vijuesit e trajnimeve ishin të qëlluara tërheqëse dhe mjaft interesante Peshën e aktiviteteve përgjegjësinë e organizimit dhe të trajnimit në tërësi për herë të parë e barti ekipi i trajnerëve të QPM së të cilët ishin të aftësuar nga ekspertë ndërkombëtarë në periudhën shtator 2007 prill 2008 Aktivitetet fillestare në fushën e trajnimit të kuadrit universitar për mësimdhënie bashkëkohore të realizuara nga forcat e brendshme në UP janë mjaft premtuese që në një të ardhme të afërt të zhvillojnë kapacitete të mjaftueshme për trajnime të vazhdueshme edhe në fushat tjera Bordi i QPM po bënë përpjekje të vazhdueshme që në kuadër të planit të vet operacional dhe me një mbështetje të vazhdueshme të stafit menaxhues të UP së të sigurojë resurse të mjaftueshme

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Universiteti/Administrata-Qendrore/Qendra-per-persosmeri-ne-mesimdhenie/Fjala-hyrese.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  bere te gjitha pergatitjet e nevojshme Pas themelimit e deri në vitin akademik 2005 2006 QPM i përkiste vetëm Fakultetit Filozofik ndërsa pas kësaj periudhe Senati i UP së e zgjeroi fushëveprimtarinë e saj në të gjitha njësitë e UP së Aktivitetet fillestare Fillimisht QPM për organizimin e aktiviteve të veta profesionale e gëzonte mbështetjen materiale dhe profesionale nga Universiteti i Arizonës Më vonë gjatë vitit 2006 kur perfundoi projekti per i bashkepunimit me Universitetin Shteteror te Arizonës dhe me qëllim të sigurimit të kontinuitetit të Qendrës Këshilli Drejtues ndau një buxhet modest që mundësonte krijimin e kushteve për zhvillimin e veprimtarisë së saj Në kushte të tilla relativisht modeste e mbështetur me teper moralisht se sa materialisht nga Universiteti i Prishtinës Qendra për Përsosmëri në Mësimdhënie arriti të realizoj disa trajnime me perfshirje të kufizuar të pjesëmarrësve Aktivitetet trajnuese fillimisht organizoheshin vetëm për stafin akademik të Fakultetit Filozofik ndërsa më vonë krahas rritjes të interesimit të punonjësve universitar për shtimin e kompetencës profesionale për mësimdhënie cilësore shtohet poashtu edhe numri i programeve trajnuese Në kushte të tilla QPM e vazhdoi fushëveprimtarinë e saj gjithnjë deri në fundin e vitit 2007 Rivitalizimi dhe rifunksionalizimi i QPM së Nga Prilli i vitit 2007 fillon rivitalizimi i njëmendët i Qendrës për Përsosmëri në Mësimdhënie Në këtë periudhë kishte filluar realizimi i projektit të Tempus it i cili i dedikohej rifunksionalizimit dhe modernizimit të Qendrës për Përsosmëri në Mësimdhënie Me projekt perveç tjerash parashihej aftësimi e resurseve humane trajanerëve dhe cerifikuesve krijimi i kapaciteteve hapësinore zyrat dhe sallat për organizimin e punëtorive krijimi i një biblioteke me një numër impozantë të botimeve nga lëmi i mësimdhënies dhe i mësimnxënies universitare 2 3 sesione të trajnimeve për mësimdhëdhës dhe bashkëpunëtor të UP së Krijimin e Ueb faqes së QPM së etj Krahas Universitetit të

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Universiteti/Administrata-Qendrore/Qendra-per-persosmeri-ne-mesimdhenie/Historiku.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  Linqe ZMJ Erasmus Tempus Erasmus Mundus Action 2 Bursa studimi Aktivitete Hulumtuese International Summer University Quota 2015 QPM Ballina Për Qendrën Ngjarje Burime Kontakti Universiteti Historiku Organet e Universitetit Administrata Qendrore Shërbimi juridik dhe i burimeve njerëzore Teknologjia e Informacionit Shërbimi për financa dhe infrastrukturë Njësia e auditimit të brendshëm Departamenti i prokurimit Shërbime për çështje akademike Zyra për zhvillim akademik Shërbimi për studentë Zyra për marrëdhënie me jashtë Qendra për Mësim Tërjetësor Biblioteka Austriake Qendra për përsosmëri në mësimdhënie Fjala hyrëse Historiku Organet Drejtuese Trajnerët e QPM së Trajnimet Plani i veprimit Qendra e gjuhëve Jean Monnet Chair e Shërbimet APLIKIMI ONLINE SEMS FLETPARAQITJA FLETEPAGESA DIPLOMA Vendimet Rregulloret Vendimet e Këshillit Drejtues Vendimet e Rektoratit Vendimet e Senatit Doktoratat në procedurë vlerësimi Dokumentet Statuti i Universitetit Programi i punës i Rektorit Punimet e Doktoraturës Buletinet Aplikacion punësimi Organet Drejtuese Këshilli Drejtues i QPM së Prof Dr Luan Ahma Profesor Prof as Demë Hoti Kryetar Prof dr Halil Ahmetaj anëtar Prof as Eda Vula anëtare Prof as Ibrahim Gashi anëtar Prof as Osman Gashi anëtarë Kushtrim Istrefi Koordinator i QPM Selia e QPM së Fakulteti Filozofik zyra nr 3 E mail qpm uni pr edu Tweet Share This Page Tweets

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Universiteti/Administrata-Qendrore/Qendra-per-persosmeri-ne-mesimdhenie/Organet-Drejtuese.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  ZMJ Erasmus Tempus Erasmus Mundus Action 2 Bursa studimi Aktivitete Hulumtuese International Summer University Quota 2015 QPM Ballina Për Qendrën Ngjarje Burime Kontakti Universiteti Historiku Organet e Universitetit Administrata Qendrore Shërbimi juridik dhe i burimeve njerëzore Teknologjia e Informacionit Shërbimi për financa dhe infrastrukturë Njësia e auditimit të brendshëm Departamenti i prokurimit Shërbime për çështje akademike Zyra për zhvillim akademik Shërbimi për studentë Zyra për marrëdhënie me jashtë Qendra për Mësim Tërjetësor Biblioteka Austriake Qendra për përsosmëri në mësimdhënie Fjala hyrëse Historiku Organet Drejtuese Trajnerët e QPM së Trajnimet Plani i veprimit Qendra e gjuhëve Jean Monnet Chair e Shërbimet APLIKIMI ONLINE SEMS FLETPARAQITJA FLETEPAGESA DIPLOMA Vendimet Rregulloret Vendimet e Këshillit Drejtues Vendimet e Rektoratit Vendimet e Senatit Doktoratat në procedurë vlerësimi Dokumentet Statuti i Universitetit Programi i punës i Rektorit Punimet e Doktoraturës Buletinet Aplikacion punësimi Trajnerët e Qendrës për Përsosmëri në Mësimdhënie Prof as Eda Vula Prof asc Demë Hoti Prof as dr Naser Zabeli Prof as Xhafer Ismaili Prof asc Ruzhdi Sefa Prof dr Fetah Halili Prof as Hatixhe Latifi Pupovci Prof as Naser Sahiti Prof as Linda Grapci Kotori Prof as Agim Gashi Prof as Lindita Tahiri Prof asc Shykrane Gërmizaj Tweet Share This Page Tweets

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Universiteti/Administrata-Qendrore/Qendra-per-persosmeri-ne-mesimdhenie/Trajneret-e-QPM-se.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  aktivitete kërkimore shkencore Qasje ne burime elektronike Revista Shkencore Rregulloret Linqe Zhvillimi i Cilësisë Sigurimi i Cilësisë Zhvillimi i Kurrikulave Ngjarje dhe aktivitete Dokumente Linqe ZMJ Erasmus Tempus Erasmus Mundus Action 2 Bursa studimi Aktivitete Hulumtuese International Summer University Quota 2015 QPM Ballina Për Qendrën Ngjarje Burime Kontakti Universiteti Historiku Organet e Universitetit Administrata Qendrore Shërbimi juridik dhe i burimeve njerëzore Teknologjia e Informacionit Shërbimi për financa dhe infrastrukturë Njësia e auditimit të brendshëm Departamenti i prokurimit Shërbime për çështje akademike Zyra për zhvillim akademik Shërbimi për studentë Zyra për marrëdhënie me jashtë Qendra për Mësim Tërjetësor Biblioteka Austriake Qendra për përsosmëri në mësimdhënie Fjala hyrëse Historiku Organet Drejtuese Trajnerët e QPM së Trajnimet Plani i veprimit Qendra e gjuhëve Jean Monnet Chair e Shërbimet APLIKIMI ONLINE SEMS FLETPARAQITJA FLETEPAGESA DIPLOMA Vendimet Rregulloret Vendimet e Këshillit Drejtues Vendimet e Rektoratit Vendimet e Senatit Doktoratat në procedurë vlerësimi Dokumentet Statuti i Universitetit Programi i punës i Rektorit Punimet e Doktoraturës Buletinet Aplikacion punësimi Trajnimet në QPM Shkarko listen e pjesëmarrësve të çertifikuar Tweet Share This Page Tweets by Rektorati ADRESA Rektorati Rr George Bush p n 10 000 Prishtinë Republika e Kosovës Tel 381 38 244 183 244 186 Fax 381

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Universiteti/Administrata-Qendrore/Qendra-per-persosmeri-ne-mesimdhenie/Trajnimet.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Universiteti i Prishtinës - Universiteti i Prishtinës
  Buletinet Aplikacion punësimi Plani i veprimit Propozim Plani vjetor i trajnimeve të cilat i ofron Qendra për Përsosmëri në Mësimdhënie Qendra për Përsosmëri në Mësimdhënie planifikon që edhe pas përfundimit të suksesshëm të aktiviteteve të parapara me projektin e Tempusit ta vazhdojë veprimtarinë e vet në lëmin e aftësimit të mësimdhënësve universitar për mësimdhënie bashkëkohore Për këtë qëllim Nga Bordi i QPM së në bashkëpunim edhe me trajnerët e certifikuar dhe ekspertë tjerë të KEC kanë përgatitur modulet përkatëse të cilat janë të gatshëm të iu ofrojnë mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve të rijë në UP në periudhën Shtator 2008 shtator 2009 Fillimisht seminaret modulare organizohen sipas fushave ne vijim 1 Shkathtësitë bazë për mësimdhënie efektive 2 Rrugë e strategji për mësimdhënie ndërvepruese 3 Planifikimi organizimi dhe moderimi bashkëkohor i procesit në mësimdhënien universitare 4 Ecuri për zbatimin e MKLSH në mësimdhënien universitare 5 Mundësi për zbatimin e mësimit problemor në mësimdhënien universitare Temat përmbajtjet modulare të seminareve të mësipërme do të jenë nga fushat në vijim Bazat e didaktikës universitare Strategji e teknika për mësimdhënie efektive Shkathtësi për prezentim të suksesshëm Ecuri për vlerësimin bashkëkohor të diturive në mësimdhënien universitare Modulet e mësipërme organizohen në seminare në kohëzgjatje të ndryshme Ato modelohen nga të paktën 10 seanca dy ditë e gjysmë por sipas kërkesave të interesuarve ato mund të organizohen në kohëzgjatje edhe më të madhe deri në 120 orë trajnimi Një ditë seminari përbëhet nga Katër sesione nga 90 minuta Dy pauza për kafe nga 15 minuta Pushimi i drekës në kohëzgjatje prej 60 minuta Një seancë seminari rëndom përmban Deri në 20 minuta reflektim i vijuesve për veprimtaritë e seancës Deri në 30 minuta trajtim teorik të problemit Deri në 20 minuta veprimtari praktike të vijuesve Deri në 20 minuta reflektim i vijuesve dhe i trajnerit për aktivitetet e seancës Kurset e mësipërme organizohen sipas niveleve në vijim a Niveli elementar Seminar fillestar për asistentë të rinj dhe asistent Lloji i certifikatës Certifikatë për vijueshmëri të moduleve të seminarit Shkathtësitë bazë për mësimdhënie të suksesshme b Niveli i mesëm Seminar mbi bazën e seminarit të nivelit elementar Lloji i certifikatës Certifikatë për kryerje me sukses të moduleve të seminarit Shkathtësitë bazë për mësimdhënie të suksesshme c Niveli i lartë Seminar i avancuar Lloji i certifikatës Certifikatë për aftësim për mësimdhënie universitare të përparuar Kostoja financiare e planifikimit organizimit dhe realizimit të një seminari sipas niveleve a Niveli elementar Kohëzgjatja 10 seanca Trajnerë 10 persona X 40 400 Materialet e nevojshme 50 Pije freskuese dhe ushqim 3 X 160 480 Gjithsej 930 Numri i planifikuar i seminareve 3 X 930 2 790 b Niveli i mesëm Kohëzgjatja 12 seanca Trajnerë 12 persona X 40 480 Materialet e nevojshme 60 Pije freskuese dhe ushqim 3 X 160 480 Gjithsej 1020 Numri i planifikuar i seminareve 3 X 1020 3 060 c Niveli i lartë Kohëzgjatja 14 seanca Trajnerë 14 persona X 40 560 Materialet e nevojshme 70 Pije freskuese dhe ushqim 4 X 160 640 Gjithsej 1270 Numri i planifikuar i

  Original URL path: http://www.uni-pr.edu/Universiteti/Administrata-Qendrore/Qendra-per-persosmeri-ne-mesimdhenie/Plani-i-veprimit.aspx (2016-02-16)
  Open archived version from archive